Helppy

6.7.2022 - 2 min

Palveluasuminen | Vaihtoehdot, palvelut ja hinnat

Tässä pikaoppaassa kerromme, mitä eri palveluasumisen vaihtoehtoja on olemassa, milloin kannattaa muuttaa hoitokotiin ja mitä palvelutalossa asuminen maksaa.

Mitä eri palveluasumisen vaihtoehtoja on olemassa?

Sopivaa palvelutaloa miettiessä on monia vaihtoehtoja ja paljon erilaisia termejä. Käydään aluksi läpi termit senioriasunto, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Senioriasunto

Senioriasunto on suunniteltu senioreita ajatellen, mutta myös monet uudiskohteet täyttävät lähes samat kriteerit. Uudiskohteissa esteettömästä kulkemisesta on huolehdittu, asunnoissa on selkeät ja isot kylpyhuoneet ja vähemmän korkeita kynnyksiä.

Senioriasuntoihin, kuten myös tavalliseen kotiin, saa ostettua hoivapalveluita. Erityisesti kunnan kotihoidon ja yksityisen kotihoidon palveluita yhdistämällä voidaan saada ikääntyneen arki toimimaan niin hyvin, että kotona voi asua pitkäänkin.

Monesti uudiskohteet ovat hinta-laatusuhteeltaan senioriasuntoja edullisempi ja mielekkäämpi vaihtoehto.

Palveluasuminen

Palveluasuminen tarkoittaa senioriystävällisessä talossa asumista peruspalveluilla täydennettynä. Täydentäviä peruspalveluita voivat olla esimerkiksi siivous, lakanoiden vaihto sekä yhteiset ruokailuhetket. Lisäpalveluita, kuten hoivaa, saa ostaa joko yksityiseltä tai monesti myös kunnan myöntämällä palvelusetelillä, jossa on omavastuuosuus.

Palveluasumisen eri muodoissa henkilökuntaa on paikalla usein aamusta iltaan, mutta ei yöllä. Yöllä asukkaiden tukena on turvaranneke. Palveluasumisesta voidaan käyttää myös nimitystä senioritalo, seniorikoti tai palvelutalo.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sitä, että hoitohenkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri. Monet näistä hoitokodeista ovat lukittuja, jotta esimerkiksi muistisairaat asukkaat eivät lähtisi vahingossa omille teilleen. Tehostettua palveluasumista kutsutaan myös nimillä hoitokoti, hoivakoti, muistiosasto tai ryhmäkoti.

Milloin kannattaa muuttaa hoitokotiin?

Usein hoitokotiin voi muuttaa myöhemmin kuin ajatellaan. Monesti juuri liikkuminen omassa kodissa tulee monille ensimmäiseksi haasteeksi, etenkin vanhoissa taloissa. Kodin muutostöillä ja oikeanlaisella kotiavulla kodista voi saada hyvinkin turvallisen paikan ikääntyä. Ensimmäinen askel onkin kodin muutostöiden tekeminen, kotipalvelun hankkiminen ja/tai uudiskohteeseen muuttaminen.

Kun seniori alkaa tarvitsemaan kotiin päivittäistä apua kaikkia välttämättömiä toimia varten, voi olla syytä miettiä palveluasumista.

Palveluasumisen muoto ja avun tarpeen määrä kannattaa harkita tarkkaan: vaihtoehtoja on monia aina kevyen palvelun hoivakodeista ympärivuorokautisiin tehostettuihin palveluasumisen vaihtoehtoihin – ja kaikkea siltä väliltä. 

Aina ei tarvitse hypätä suoraan ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen. Jotkut senioreista haluavat kuitenkin muuttaa palvelutaloon ennakoivasti. Tällöin vaihtoehtona on kevyet palveluasumisen muodot.

Näissä kevyemmän palvelun taloissa monet pärjäävät loppuun asti. Tärkeää tässä vaihtoehdossa on, että seniori muuttaa palvelutaloon tarpeeksi ajoissa ja ehtii oppimaan arjen rutiinit voimien ja muistin ollessa vielä hyvät. ​

Yksityisten hoivakotien lisäksi on olemassa kunnan hoivakoteja. Kunnan hoitokotiin saa paikan useimmiten vasta sitten, kun kotihoito on jatkuvampaa.

Palveluasumisen hinnasto ja palvelut

Palvelut

Useimmat palveluasumiset tarjoavat apua talon sisällä. Hoitajamitoituksen ollessa lakisääteinen tehostetulle palveluasumiselle, ei lisäresursseja hoitokodissa useimmiten ole seniorin henkilökohtaiselle ulkoilulle, asioinnille tai virikkeelle. 

​Tästä syystä monilla asukkailla on oma avustaja, jotta he voivat säännöllisesti ulkoilla, vaikka osasto olisikin lukittu. Sama oma avustaja auttaa sitten myös asioinneissa, kuten talvivaatteiden tai muiden tarpeellisten tavaroiden hankkimisessa. Oma avustaja lähtee mukaan myös saattajaksi esimerkiksi hammaslääkäriin tai museoon. Lue lisää Helppyn tarjoamasta avusta seniorikotiin.

Muistisairaille juuri se, että tuttu oma helpperi tulee vierailulle, on tärkeää. Silloin heillä on turvallinen tunne ja he ymmärtävät toisiaan, vaikka sanojen löytäminen olisikin vaikeutunut.

Hinnat

Palveluasumisen perushintaan kuuluvat tavallisesti seuraavat asiat:

  • Huoneen vuokra

  • Viikkosiivous

  • Yhteiset ruokailut

Hoivaa ja muita palveluita saa lisäpalveluna tai palvelupakettina. Kaikilla asukkailla on aina valinnanvapaus valita lisäpalveluidensa palveluntarjoaja.

Palvelukodissa erityisesti ulkoilu ja aktivointi voivat jäädä vähälle ilman ulkopuolisen palveluntarjoajan apua.

  • Yksityiset palvelutalot maksavat pääkaupunkiseudulla useimmiten noin 1 500 - 2 500 €/kk.

  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen maksaa tavallisesti 3 000 - 6 000 €/kk riippuen hoivatarpeen määrästä. Kunnan palveluasumisen maksu voi olla peräti 85% bruttotuloista, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään n. 256 euroa kuukaudessa. Toisin sanoen suurin osa seniorin käyttörahoista menee kunnalle hänen muuttaessaan kunnan hoitokotiin.

Mistä löydät sopivan palveluasumisen?

Seniorikodeista löytyy hyvä listaus osoitteessa Kotiopas.fi ja ruotsinkielisistä seniorikodeista Gero-yhdistys pitää hyvää listaa osoitteessa Seniorhem.fi

Muutto hoitokotiin

Muuttaminen on aina työlästä – eritoten senioreille. Muuton yhteydessä on paljon läpikäytävää ja lajiteltavaa. Tärkeimmät esineet ja vaatteet on valittava tarkasti, koska seniorikodin asunto on usein pienempi kuin oma asunto. Järjestämisen yhteydessä pitää hoitaa muuttoilmoitukset, pankin suoraveloitukset ja hoivan siirtäminen uuteen taloon (ml. turvapuhelin).

Helppy auttaa muutossa seniorikotiin: saatte oman nimetyn avustajan hoitamaan muuton alusta loppuun!

Helppy on auttanut jo monia senioreita ja omaisia näissä tunteellisissa elämänvaiheissa. Meiltä saatte nimetyn helpperin avuksi seniorille. Yhdessä helpperi ja seniori käyvät läpi tavaroita, vaatteita ja huonekaluja, joita seniori haluaa mukaan hoitokotiin. Helpperi tulee myös mukaan asioinneille antamaan tukea ja auttaa uuden kodin sisustamisessa hoitokodissa.

Helppy tarjoaa palvelutalon kaltaiset puitteet kotiin koko Suomessa, kuten esimerkiksi Helsingissä, Tampereella, Espoossa ja Turussa. Tarjoamme myös tukea ja seuraa arkeen seniorikodissa asuvalle.

Helppy perustettiin aikanaan omalle äidille. Lue Helppyn tarina!


Lue lisää, miten voit auttaa ikääntynyttä läheistäsi:

Askarruttaako jokin? Me autamme.

Näin Helppy syntyi

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström
Perustaja, Helppy

Helppy