Helppy

7.9.2021 - 3 min

Pikaopas: Vanhuksen kodin turvallisuus

Melkein kaikki haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään. Tässä blogissa kerromme, miten omassa kodissa voi asua turvallisesti pidempään.

VTT:n 2013 tutkimuksen mukaan vanhusten mielestä kotona asuminen palvelujen turvin on paras asumismuoto myös silloin, kun täysin omatoiminen selviytyminen ei enää ole mahdollista. Myös THL määrittelee kansallisissa tavoitteissaan, että 92 % yli 75-vuotiaista tulisi asua kotona.

Miksi kodin turvallisuuteen kannattaa panostaa?

Seniorin omat voimat ovat suurin resurssi arjessa pärjäämisessä. Hyvin järjestetyllä kodilla mahdollistetaan nämä voimavarat.

Jo pienillä muutoksilla saadaan aikaan melkein seniorikodin tasoinen kotiympäristö. Silloin säästyy paljon hoitotarpeita, onnettomuuksia ja kustannuksia.

Miten tukea omatoimista pärjäämistä kodissa?

Tässä pikaoppaassa löydät vinkkejä siihen, miten kodista sellainen, että siellä ikääntynyt selviää omatoimisesti pitkään ja hoivakotiin muutto lykkääntyy merkittävästi.

Näihin asioihin kannattaa ainakin kiinnittää huomiota:

  • Raivaa ja järjestä: tutussa, siistissä ja selkeässä ympäristössä on helpompi selvitä itsenäisesti

  • Tarkista riskielementit: sähkölaitteet, lieden vieressä olevat esineet, vesivahinkoriskit

  • Harkitse apuvälineitä: päivittäisiin toimiin, kuten sängynkorotusta, kahvoja ja suihkutuolia

Tutussa, siistissä ja selkeässä ympäristössä on helpompi selvitä itsenäisesti

Esteettömyys. Kulkuväylät kannattaa raivata selkeiksi ja ylimääräiset huonekalut poistaa. Mahdolliset paksut tai epätasaiset matot kannattaa myös poistaa tai vaihtaa.

Turhien esineiden raivaus. Monet ikäihmiset ovat keränneet tavaroita ja muistoja koko elämänsä. Turhat esineet, jotka eivät annan iloa, kannattaa kuitenkin raivata, myydä tai kierrättää. Pintojen ollessa selkeämpi, tavarat löytyvät helpommin, vaikka näkö tai muisti alkaa heikentyä.

Turvallisuuden tunne. Ikäihmisen kotia järjestäessä kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että tavarat ja huonekalut kannattaa mahdollisuuksien mukaan pitää entisillä paikoillaan, jotta turvallisuuden tunne säilyy. Myös sisustaminen kannattaa toteuttaa tutuilla ja turvallisilla tavaroilla, ja esimerkiksi tuttuja valokuvia on hyvä pitää esillä.

Helppyn kokemus: pienillä kodin muutoksilla ja raivauksella monet yli 90 vuotta täyttäneet pärjäävät kotona hyvinkin omatoimisesti

Muistamisen tueksi usein käytettyjä esineitä kannattaa säilyttää samassa tutussa paikassa

Aloittakaa rutiinit hyvissä ajoin. Tärkeitä jokapäiväisiä esineitä, kuten matkapuhelimia, avaimia, kalenteria, kaukosäädintä, silmälaseja, kävelykeppiä ja saapunutta postia on järkevää säilyttää aina samassa tutussa paikassa. Jos selkeitä paikkoja ei ole, ne kannattaa valita yhdessä ikäihmisen kanssa.

Muistisairaille. Ajoissa aloitetut rutiinit voivat tukea omatoimista pärjäämistä pitkälle. Muistilappujen ja korien laittamista tärkeimpien esineiden paikoille voi harkita, jotta paikat hahmottuvat selkeästi ja tulevat osaksi arkea.

Paikantimet. Mikäli jotkut esineet tuppaavat hukkua useammin, voi harkita paikantimen kiinnittämistä esineeseen. Paikantimet toimivat tavallisesti langattomalla Bluetooth-yhteydellä ja niitä saa ostaa monesta elektroniikkaliikkeestä. Paikantimista suosikkimme on Tile.

Muistutukset. Tärkeät puhelinnumerot, kuten läheisten numerot, hoitajien numerot ja hätänumerot on hyvä laittaa ylös näkyville paikoille. Muistilappuja voi myös harkita eri puolelle asuntoa – esim. ”Muista avain!”-lappu ulko-ovelle.

Ovi ja oven edusta ovat tärkeitä turvallisuuden ja avun saannin kannalta

Poistumisreitti. On hyvä tarkastaa, että poistumisreitti on esteetön ja ulko-ovi helposti avattavissa.

Ei mainoksia. Ulko-oveen voi laittaa ”ei mainoksia”-lapun, jotta turhan postin määrä vähenee ja roskiin kannettava paperimäärä vähenee.

Avain. Vara-avaimen voi antaa esimerkiksi läheiselle, naapurille, hoitajalle tai sen voi piilottaa turvalliseen paikkaan talon/asunnon ulkopuolelle.

Avainsopimus. Kotihoidon ja muiden tukipalveluiden, kuten kauppakassipalvelun tarjoajien kanssa on tapana tehdä avainsopimus, jolloin he saavat yhden avaimen käyttöönsä.

Helppyn kokemus: muistisairaille hyvissä ajoin aloitetut rutiinit ja kodin merkittävä selkeyttäminen tukee pärjäämistä huomattavasti

Esteetön kulku on avainasemassa kaatumisten estämisessä

Kompastusriski. Sisustuksen osalta on hyvä harkita hapsureunaisten ja korkeanukkaisten mattojen korvaamista toisenlaisiin, jos askel alkaa madaltua tai hahmotus heikkenee. Myös korkeiden kynnysten poistamista voi harkita, mikäli kompastumisen riskiä halutaan madaltaa.

Tuet. Kahvojen asentamista voi miettiä paikkoihin, jossa noustaan seisomaan, ja huonekalut voi yrittää sijoittaa niin, että niistä voi tarvittaessa ottaa tukea. Portaissa olisi hyvä olla ainakin yksi kaide, joka jatkuu jokaisen askelman yli. Portaat voi myös päällystää liukuesteellä, jos tarvetta. 

Valaistus. Valaistuksen teho ja riittävyys on hyvä tarkistaa sekä lisävalon hankkimista voi harkita. Esimerkiksi liiketunnistimella toimiva yövalo voi joskus olla kätevä ratkaisu.

Muistisairaille. Peilit voi poistaa seiniltä, jos ne alkavat ahdistaa tai pelottaa. Lasioviin voi harkita kuvan tai lapun kiinnittämistä niiden hahmottamisen tueksi. Ikkunoihin voidaan tarvittaessa asentaa kiinnikkeet rajoittamaan sitä, miten paljon ikkunaa saa auki. 

Paloturvallisuutta on hyvä parantaa

Sähkölaitteet. Sähkölaitteiden käyttöturvallisuus on hyvä tarkistaa. Jatkojohtojen käyttöä kannattaa välttää tai ne tulee sijoittaa niin, ettei niihin kompastu. Sähkölaitteet on hyvä sijoittaa niin, etteivät ne kuumetessa sytytä tulipaloa. Erillisten lämmittimien korvaaminen voi olla hyvä, jos laitteen lapojen väliin voi joutua jotain.

Erityishuomiota. Palonarat ja vaaralliset nesteet, työkalut, teräaseet ja alkoholi kannatta säilyttää turvallisessa paikassa. Palovaroittimien toiminnan tarkistaminen ja lisävaroittimien harkinta on hyvä suorittaa.

Keittiössä voi olla paljon haasteita

Käyttöesineet lähelle. Astiat ja käyttöesineet on hyvä sijoittaa niin, ettei niitä varten tarvitse kurotella. Pitäkää esillä vain tarpeelliset asiat ja huolehtikaa siisteydestä tukien itsenäistä toimintaa. On myös hyvä varmistaa, ettei lieden välittömässä läheisyydessä tai sen päällä säilytetä tavaraa.

Liesi. Turvalieden tai liesivahdin hankkimista on hyvä harkita.

Allas ja hana. Keittiöaltaaseen kannattaa laittaa viemärisiivilä, mikäli tällaista ei ole. Yksi hyvä vaihtoehto on myös kosketusvapaa vesihana, joka ei salli liian kuuman veden käyttöä. Se voi vähentää vesivahinkojen ja palovammojen riskiä. Jääkaapin olisi myös hyvä hälyttää oven jäädessä auki.

Kylpyhuoneessa apuvälineet ja muutostyöt voivat olla hyvä sijoitus

Suihkutuoli. Suihkutuoli on monelle tärkein apuväline kylpyhuoneessa. Seinään kiinnitettävä suihkutuoli tuo lisäturvallisuutta.

Tukikahvat. Kun on tarvetta lisätuelle, tukikahvan tai kaiteen kiinnittämistä wc-istuimen, suihkun ja/tai kylpyammeen läheisyyteen kannattaa myös harkita.

WC-istuimen korotus. WC-pönttöön saa lainata tai ostaa korotusta, jolloin siitä nouseminen helpottuu merkittävästi.

Liukueste. Kaatumisten estämiseksi liukuesteiden asentaminen suihkutilan tai kylpyammeen lattialle on hyvä ratkaisu. Liukuestettä saa pienestä matosta koko lattian kattavaan mattoon.

Tavallisia muutostöitä. Mahdollisuuksien mukaan kylpyammeen remontoimista suihkutilaksi voi myös pohtia. Kosketusvapaa vesihana ja/tai suihku voi vähentää vesivahinkoriskiä.

Tarkista nämä. Pienet sähkölaitteet on hyvä siirtää pois kylpyhuoneesta. Lukko on hyvä olla sellainen, ettäse on mahdollista avata myös ulkopuolelta. Lukon poistamista ovesta voi myös harkita. Viemärissä olisi hyvä olla suojasiivilä. 

Kontrastit. Myös värien kontrasteja on hyvä pohtia: värikäs wc-istuimen kansi ja rengas sekä selkeästi taustastaan erottuvat tukikahvat helpottavat hahmottamista paremmin kuin valkoinen kokonaisuus.

Makuuhuoneessa valaistus on tärkeä

Valaistus. Valokatkaisija olisi hyvä olla vuoteen lähellä tai, jos ei ole, liiketunnistimella toimiva yövalo voi olla hyvä ratkaisu. Helposti kytkettäviä liiketunnistimilla toimivia yövaloja saa nykyään edullisesti monesta paikasta.

Verhot. Pimennysverhot voivat olla avuksi tukemaan kunnollisen päivärytmin ylläpitoa.

Kontrastit. Myös makuuhuoneessa kontrastien korostaminen voi olla hyödyksi (esim. vuode ja lattia eri sävyä).

Kello. Selkeä ja iso kello on myös hyvä olla esillä.

Sähkölaitteet. Sähköpatjojen ja –huopien käyttöä voi olla syytä turvallisuuden kannalta välttää.

Huolestuttaako läheisesi pärjääminen arjessa?

Helppyn fysioterapeutin tekemä toimintakykytesti kartoittaa laajasti läheisen toimintakykyä ja pärjäämistä arjessa. Testissä kartoitetaan tasapainon, lihaksiston ja koordinaation toimivuutta. Arvioi toimintakyky tai lue lisää täältä!

Helppyn kodin turvakartoitus senioreille

Turvakartoitus. Me Helppyllä olemme auttaneet lukuisia ikäihmisiä kodin turvallisuuden parantamisessa. Kodin turvakartoituksessa käymme läpi kotia huone huoneelta kattaen yhteensä n. 100 tarkistuskohtaa.

Koti nopeasti kuntoon. Käymme kodin yhdessä läpi ’hihat käärittynä’-asenteella ja ehdotamme suosituksia. Saatte neuvoa sopivista ratkaisuista teidän tilanteeseenne ja voitte myös hyödyntää meidän suosittelemia asentajia lähialueellasi, jos asennukseen on tarvetta.


Voisiko ikääntynyt läheisesi kaivata apua ja seuraa kotiin aina samalta, tutulta henkilöltä? Lue lisää palveluistamme.

Askarruttaako jokin? Me autamme.

Näin Helppy syntyi

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström
Perustaja, Helppy

Helppy