Helppy

7.9.2020 - 3 min

Pikaopas: Näin hoidat lääkehoidon

Tässä blogissa kerromme miten voitte asioida terveydenhuollossa ja apteekeissa sekä mitkä ovat eri lääkehoidon toteuttamisen vaihtoehdot.

Reseptilääkkeet voi noutaa toisen puolesta

Reseptillä lääkkeet voi hakea mistä tahansa apteekista, sillä apteekissa katsotaan reseptit sähköisesti Reseptikeskuksesta.

Voit hakea lääkkeet apteekista toisen puolesta (esim. lähiomaisen), kun sinulla on mukana potilaan Kela-kortti, henkilöllisyystodistus tai lääkkeisiin kirjoitettu potilasohje. 

Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Voit asioida apteekissa ilman Kela-korttia, mutta silloin henkilöllisyys pitää todistaa vaikka henkilökortilla, jotta saat korvauksen. 

Muut asioinnit vaativat potilaan kirjallisen suostumuksen

Sekä terveydenhuollossa (esim. terveysasemalla) että apteekissa asioidessa, reseptilääkkeen noutoa lukuun ottamatta, tarvitaan potilaalta kirjallinen suostumus.

Allekirjoittamalla suostumuksen potilas antaa toiselle luvan: 

 • Pyytää yhteenvedon tämän käyttämistä lääkkeistä

 • Selvittää käytettävän lääkityksen tarpeellisuuden

 • Pyytää mitätöimään reseptin, kun potilas ei tarvitse lääkettä enää

 • Pyytää uusimaan reseptin

Suostumus annetaan lomakkeella.

 • Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi

 • Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina 3 vuotta

Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin tällä itsellään. Edustaja voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksia. Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa potilaan terveyttä koskevien asioita.

Yhteenvedossa näkyvät joko kaikki reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai vain ne, joissa on lääkettä jäljellä. Siinä on myös tieto reseptien viimeisistä toimituksista, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaolo ajasta.

Asiointi toisen puolesta

Voit asioida kirjallisen suostumuksen antaneen läheisen puolesta terveydenhuollossa ja apteekissa monien eri kanavien kautta.

 • Soittaa terveysasemalle ja hyödyntää heidän takaisinsoittopalveluaan

 • Käydä läheisellä terveysasemalla, mutta usein siellä voi olla pitkiä jonoja

 • Hyödyntää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin palvelua. Sillä voit lähettää viestin terveysasemalle esim. pyytäen yhteenvetoa läheiselle määrätyistä lääkkeistä tai reseptin uusimista. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoa sähköisestä asioinnista saa omasta asiointipaikasta ja sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilta.

 • Toistaiseksi OmaKanta-järjestelmä ei kuitenkaan mahdollista asiointia toisen ikäihmisen puolesta, vaikka olisitkin hänelle maistraatin vahvistama edunvalvoja

Reseptien uusiminen

Ikääntynyt itse tai valtuutettu omainen voi uusia reseptit joko:

 • Terveysasemalla ilmaiseksi, yllä olevien asiointikanavien kautta

 • Apteekissa, heidän määräämää palkkiota vastaan

Terveydenhuollossa resepti pitäisi saada uusittua 8 vuorokauden kuluessa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä tuossa ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö ilmoittaa sinulle siitä.

Uusimispyynnön tilannetta voit tiedustella myös paikan päällä apteekissa. Saat terveydenhuollosta tiedon uusitusta reseptistä tekstiviestillä, jos on antanut matkapuhelinnumeronsa uusimisen yhteydessä. 

Lääkkeiden jakelu, säilytys ja otto

Perinteisesti lääkkeet on jaettu kotona dosetteihin viikoksi kerallaan. Lääkkeiden jakelua dosetteihin on useimmiten potilas tehnyt itse – joskus läheisen tai kotihoidon valvomana. 

Lääkekellot ovat dosetteja, jotka muistuttavat potilasta lääkkeiden otosta. Hälytysääni muistuttaa potilasta ajankohdista ja ne voivat myös soittaa omaiselle tai kotihoidolle, mikäli lääkkeiden otto potilaalta unohtuu. Tietyissä malleissa voi myös netistä seurata mihin aikaan lääkkeet on otettu.

Lukitun lääkepakin käyttö voi olla järkevää, mikäli muistisairautta sairastava ikäihminen ei varmuudella muista lääkehoitoa. Dosetti voidaan silloin lukita kaappiin tai lääkepakkiin, josta kotihoito tai lähiomainen antaa lääkkeet käynnin yhteydessä.

Annosjakelu

Annosjakelu on uudempi apteekkien tarjoama palvelu, jossa asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Apteekintarjoama annosjakelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana.

Annosjakelusta peritään kuitenkin kuukausimaksu, joka vaihtelee apteekeittain, mutta on monesti luokkaa 30€/kk. Toisaalta annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja mahdollistaa suurempien lääkepakettien käytön, joka voi vastapainoksi pienentää lääkemenoja.

Annosjakeluun siirtymisessä lääkäriltä pitää pyytää ’annosjakelu’-resepti, jonka voi saada vuodeksi kerrallaan.

Apteekki hallinnoi sitten reseptien uusimisia. Siirtyessä nykyiset lääkkeet on hyvä yrittää käyttää mahdollisimman loppuun, kun näitä ei sitten saa annosjakeluun mukaan, vaan niistä tulee hävikkiä.

Kotihoito voidaan valtuuttaa hoitamaan lääkehoitoa

Valtakirjalla ikääntynyt voi valtuuttaa myös yksityisen palveluntuottajan, kuten kotihoitoa antavan palveluntuottajan, hoitamaan terveydenhuollon asioitaan, kuten lääkehoitoa.

Yhteenvetona: lääkehoidossa kannattaa miettiä kätevyyttä, turvallisuutta ja kustannusta – ja monesti tämä muuttuu ajan myötä, kun lääkkeitä voi tulla lisää ja muisti heikentyä.


Voisiko ikääntynyt läheisesi kaivata apua ja seuraa kotiin aina samalta, tutulta henkilöltä? Lue lisää palveluistamme.

Askarruttaako jokin? Me autamme.

Näin Helppy syntyi

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström
Perustaja, Helppy

Helppy