Helppy

7.9.2020 - 3 min

Miniopas: tukirahat ja etuudet senioreille

Tukirahaviidakko on niin tiheä, että harva saa siitä selkoa. Tässä blogissa annamme vinkkejä siihen, millaisia tukia ja etuuksia ikääntynyt voi hakea.

Monesti ikäihminen on oikeutettu tuhansiin euroihin tukeen vuodessa, jotka eivät riipu tuloista tai varallisuudesta

Alla lista tavallisista etuuksista, joihin monet ikääntyneistä ovat oikeutettuja:

 • Arvonlisäverottomat sosiaalihuollon palvelut

 • Verotuksen kotitalousvähennys

 • Kelan eläkettä saavan hoitotuki

 • Kaupungin palveluseteli

 • Kaupungin omaishoidon tuki

 • Muita tavallisia tukia

Sosiaalihuollon palvelut voivat olla arvonlisäverottomia

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti, jos: 

 • Toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa (esim. Helsingin kaupungin hyväksymä kotipalvelun tuottaja, jonka voit tarkistaa tästä)

 • Palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia)

 • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja -sopimuksen

​Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, vaan hyväksytty palveluntarjoava yritys määrittää tämä. Lisätietoa verohallinnolta. ​

Hyödynnä näin:

 1. Valitse yritys, joka on kaupungin hyväksymä sosiaalipalvelun tuottaja

 2. Tee kirjallinen palvelusuunnitelma ja –sopimus valitsemasi yrityksen kanssa palveluista

Kotitalousvähennys verotuksessa

Kotitalousvähennystä saa kotitaloustöistä sekä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, kuten: 

 • Siivous, asunnon remontointi tai digiapu

 • Huolenpito, peseminen, pukeminen, syöttäminen ja toisen avustaminen asioinnissa 

​Kotitalousvähennystä ei voi käyttää palveluun:

 • Johon kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen 

 • Jos se on kunnan järjestämä tai maksu suoritetaan kunnalle

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä ja lista vähennyskelpoisista töistä täältä. ​ Arvo: 3 000€ vuodessa. Voit vähentää 60 % työn osuudesta.

Hyödynnä näin:

Ilmoita lomakkeella 14A, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä:

 • Yrityksen Y-tunnus

 • Laskun loppusumma

 • Työn osuuden veroineen

 • Säilytä kuitit tehdystä työstä

Vaihtoehtoisesti ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot verokortille OmaVerossa, jolloin kotitalousvähennys näkyy myös esitäytetyssä veroilmoituksessa keväällä.

Eläkettä saavan hoitotuki

Monet ikääntyneistä ovat oikeutettuja Kelan eläkettä saavan hoitotukeen, joka ei ole tulosidonnainen. Lisätietoa tuesta täältä.

Jos vastaat kolmeen tai useampaan alla olevaan kysymykseen kyllä, sinulla voi olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen. Kysely on kuitenkin vain suuntaa antava. Kela pitää oikeuden harkita tapauskohtaisesti.

 • Onko sinulla lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus?

 • Onko toimintakykysi ollut heikentynyt vähintään vuoden, tai tuleeko se olemaan heikentynyt vähintään vuoden?

 • Vaikeuttaako vamma tai sairaus selviytymistäsi tavallisissa arjen toiminnoissa?

 • Tarvitsetko apua, ohjausta tai valvontaa esimerkiksi: liikkumisessa, apuvälineiden käytössä, syömisessä, näkemisessä, kuulemisessa, muistamisessa, sairauden hoidossa tai lääkkeiden ottamisessa?

 • Saatko tai koetko tarvitsevasi ulkopuolista apua, kuten kotipalvelua, siivousapua, kotisairaanhoitoa, henkilökohtaista avustajaa?

 • Aiheuttaako vamma tai sairaus ylimääräisiä kustannuksia, kuten kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen kustannuksia?

Arvo: 846 – 3 898€ vuodessa. Tulot tai omaisuus ei vaikuta hoitotukeen. Tukirahaa voit saada 6kk takautuvasti. Kolme tasoa:

 • Vähintään viikoittain apua: 70,52€ /kk

 • Joka päivä aikaa vievää apua: 153,63€ /kk

 • Ympärivuorokautista hoitoa: 324,85€ /kk

Hyödynnä näin:

 1. Täytä hakemus EV 256 ’Eläkettä saavan hoitotuki’

 2. Liitä hakemukseen:

 • Lääkärinlausunto C (korkeintaan 6 kk vanha) tai lääkärinlausunto B

 • Palvelusopimus, kuitit tai muu selvitys palvelun kustannuksista

Kelan postiosoite: Kela, PL 10, 00056 KELA Kelan puhelinnumero: Eläkeasiat 020 692 202

Muita tavallisia tukia ja etuuksia 

Rintamalisä veteraaneille (49,22€ /kk), joilla on rintamasotilastunnus,  naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus​. ​

Matkat. Tukea sekä Kelalta että kaupungilta, mutta eniten vähävaraisille tai vammaisille

 • Terveydenhuollon yksikköön. Kelalta ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö todistuksella SV 67. Omavastuu 25€/suunta

 • Asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki Helsingin kaupungilta vähävaraisille. Vaaditaan tuloselvitys + lääkärilausunto

 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kaupungilta heille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä. Tarvitaan lääkärinlausunto. Ei tulosidonnainen

Lääkkeet. Suorakorvaus apteekissa. Perustuki on 35%. Erityiskorvaukset lääkärinlausunnolla 65% tai 100%.

Vammaistuki aikuiselle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja sairaus tai vamma aiheuttaa haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein), avuntarvetta, ohjausta ja valvonnan tarvetta ja/tai erityiskustannuksia. ​

Asunnon muutostyöt ja avustus asunnon korjaukseen kaupungilta. Perustuu ikääntyneen maksukykyyn ja sosiaalityöntekijän tekemään arvioon. ​

Vähävaraisille ja pientuloisille lisäksi monta muuta tukea kuten kansaneläkettä, asumistukea ja siivoustukea.


Voisiko ikääntynyt läheisesi kaivata apua ja seuraa kotiin aina samalta, tutulta henkilöltä? Lue lisää palveluistamme.

Askarruttaako jokin? Me autamme.

Näin Helppy syntyi

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström
Perustaja, Helppy

Helppy