Helppy

7.9.2022 - 3 min

Pikaopas: Kunnan ja yksityisen kotihoidon ero

Tässä oppaassa kerromme, mitä kunnan kotihoito on ja miten se eroaa yksityisistä palveluista. Usein paras vaihtoehto on yhdistää kunnan apua yksityiseen apuun.

Kunnan ja yksityisen kotihoidon eroja

Kunnalla on velvollisuus hoitaa vanhuksia, mutta on hyvä muistaa, että myös kunnan kotihoito on maksullista palvelua.

 • Kunnan kotihoito kattaa aina vain välttämättömän avuntarpeen eli se ei kata esimerkiksi siivousta, riittävää ulkoilua tai seuranpitoa.

 • Välttämätöntä avuntarvetta kunnan määritelmän mukaan ovat esimerkiksi lääkehoito, WC-käyntien tukeminen ja suihku kerran viikossa.

 • Moni muu avuntarve, kuten ruokailu, hoidetaan toimituspalveluna: kauppakassi tai valmisateria toimitetaan kotiovelle.

Helppyn omaisportaalissa voit vertailla yksityisen ja kunnan kotihoidon hintaeroja. Syötä vain kotikunta, talouden koko ja talouden bruttotulot.

Vertaile kotihoidon hintaa omaisportaalissa.

Yksityiset kotipalvelut tuottavat kotihoitoa osin samalla tavoin kuin kunta, mutta välttämättömyydestä ei tarvitse huolehtia, vaan avun tarpeen ja määrän saa määritellä itse.

 • Yksityiseltä luonnollisesti saa tällöin kattavampaa palvelua, esimerkiksi ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoivaa sekä seuraa ja elämäniloa, kuten ulkoilun tukea, saattamista asioinnille ja vaikka kaupassa käymistä yhdessä.

 • Helppyn kotipalvelu eroaa tavallisista yksityisistä kotipalveluista siten, että apua saa aina samalta tutulta nimetyltä hoitajalta. Ikäihmiselle on usein tärkeää, että auttaja on tuttu, kuin yksi läheisistä, eikä joka päivä vaihtuva henkilö. Erityisen tärkeää tämä on muistisairaille, joille avun vastaanottaminen on jo lähtökohtaisesti haastavampaa.

Lue lisää muistisairauksista.


Kunnan kotihoito ja yksityiset palveluntarjoajat tekevät usein paljon yhteistyötä. Tällöin kunta hoitaa lyhyet, noin 10 minuutin lääkehoidon käynnit ja yksityinen kotihoito hoitaa kiireettömän huolenpidon.

Kunnan kotihoito, yhteenveto:

 • Vaihtuvat hoitajat, merkittävästi keikkalaisia, usein ikäihminen ei saa palvelua omalla äidinkielellään.

 • Kunta päättää kotihoidon tuen määrän. Kunta tekee palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman, joka määrittelee avun määrän.

 • Kunta hoitaa ainoastaan kriittisimmät tehtävät, kuten lääkehoito, valmisaterian lämmitys ja WC-käynnin tuki & kerran viikossa suihku.

 • Tavallisesti hyvin lyhyitä käyntejä (~15min/käynti), jossa kunta päättää keston. Sama hoitaja voi käydä 10-15 eri asiakkaalla päivässä.

 • Muut tuet pääsääntöisesti vain tuettuina palveluina, esim kauppa- ja ateriapalvelu, päivätoiminta ja vaatehuolto.

 • Ei varsinaisesti tukea siivoukseen, ulkoiluun tai seuranpitoon. Asiakkaan on hankittava nämä tuet itse.

 • Tukea ei ole saatavilla kodin ulkopuolelle. Kunnan kotihoidolta ei onnistu esimerkiksi saattamiset asioinneille, kuntoilu tai kaupassa käynti.

 • Kunnan kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksu perustuu hoidon määrään ja asiakkaan nettotuloihin.

Lue lisää kunnan kotihoidon ja yksityisen kotihoidon yhdistämisestä.

Yksityinen kotihoito, yhteenveto:

 • Oma nimetty hoitaja. Tämä on tärkeää eritoten muistisairaille.

 • Päätätte itse käynnin keston. Kiireetön apu, jossa käynnin pituus voi olla 1,5 - 3h tai enemmän.

 • Yksityinen kotihoito tekee henkilökohtaisen palvelusuunnitelman. Asiakkaille tehdään aina palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi.

 • Kaikki tarvittavat avut hoituvat samalla kerralla. Kodin ylläpito, hoiva, seura, ulkoilu, kaupassa käynti: kaikki hoituvat samalla kerralla saman hoitajan toimesta.

 • Apua kaikkeen tarpeeseen. Myös kodin ulkopuolella.

 • Henkilökohtaisissa avuntarpeissa oma hoitaja on tärkeä. Suihkutuksessa ja muissa intiimeissä asioissa tutun oman hoitajan tärkeys korostuu.

 • On mahdollista hyödyntää kunnan tukipalveluita yhdessä yksityisen palveluiden kanssa. Esimerkiksi kunnan kauppa- ja ateriapalvelua, päivätoimintaa ja tukivälineitä.


Voisiko ikääntynyt läheisesi kaivata apua ja seuraa kotiin aina samalta, tutulta henkilöltä? Lue lisää palveluistamme.

Askarruttaako jokin? Me autamme.

Näin Helppy syntyi

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström
Perustaja, Helppy

Helppy