Helppy

7.12.2021 - 2 min

Helppy Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

Helppy Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Helppy on henkilökohtainen kotipalvelu, jonka missiona on varmistaa jokaiselle seniorille oma tukihenkilö ja asiantuntevaa opastusta läheisille. Palvelu yhdistää seniorit paikallisiin, jotka haluavat auttaa heitä; luotettavaa apua kotiin saa aina samalta nimetyltä henkilöltä. Lisäksi Helppy tarjoaa maksutonta puhelinneuvontaa, opastusta ja järjestää Senioriklubia senioreiden tueksi. Yhtiö haluaa myös tukea paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen, eläkeläisyhdistysten ja seurakuntien tavoittavuutta senioreiden keskuudessa jakaen tietoa heidän järjestämistään aktiviteeteista. Suomenruotsalaisena kotipalveluna Helppy haluaa myös varmistaa, että ruotsinkieliset seniorit saavat apua omalla äidinkielellään.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Helppyllä haluamme uudistaa kotihoitoalaa henkilökohtaisemmalla toimintamallilla. Vanhuspalveluiden kehittyessä tehokkuus edellä huolehtiva kontakti vähenee. Silloin oman luotettavan avustajan merkitys korostuu. Helppy ja meidän helpperit toimivat tärkeinä tukipilareina senioreille. Tuomme yhteen paikallisen yhteisön palveluita ja avuntarjoajia auttaen heitä tavoittamaan seniorien kodit. Meille seniorit ovat sydämenasia ja olemme ylpeitä Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saamisesta osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tekemisestä, kuvaa toimitusjohtaja Richard Nordström Helppy kotipalvelusta.

– Helppy on hieno esimerkki uudella toimintamallilla toimivasta yrityksestä, jolle on tarvetta, ja joka tarjoaa vaihtoehtoja senioriväestölle. Helppyn toiminta täydentää yhteistyöllä kuntien kotihoidon tarjontaa ja on myös esimerkillinen yritys kantamaan Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Richard Nordström, toimitusjohtaja ja perustaja, Helppy, richard@helppy.fi, 050 547 3340

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi

Helppy Oy on uudenlainen yksityinen kotipalvelu senioreille ja heidän läheisilleen. Helppyn tarjoaa luotettavaa apua kotiin aina samalta tutulta hoitajalta. Oman nimetyn hoitajan lisäksi seniori saa Helppyn kautta muita tärkeitä arkea täydentäviä apuja, kuten fysioterapiaa, jalkahoitoa, kotilääkäriä, muutostöitä ja apua byrokratiassa. www.helppy.fi

Askarruttaako jokin? Me autamme.

Näin Helppy syntyi

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström
Perustaja, Helppy

Helppy