Fysioterapi hem

Att ha en egen fysioterapeut är en förebyggande investering för pensionsdagarna. Från oss får du hem en fysioterapeut som är specialiserad i den åldrande kroppens välbefinnande.

Pris 95 € / 1h.
Helppy
Helppy

Hej, jag är Robert, en av Helppys fysioterapeutter!

"Jag är en registrerad fysioterapeut (Valvira) och har en över tio års erfarenhet av att göra hembesök till seniorer. Jag erbjuder även massage och akupunktur för lindrandet av muskelvärk."

Fysioterapi utfört i eget hem har många fördelar

Fysioterapeuten kan planera terapin så att den stöder rörlighet och självständighet i hemmiljön.

​I början görs det oftast en bedömning av funktionsförmågan varefter en personlig vårdplan med övningsinstruktioner görs.

Fysioterapin innehåller:

  • testande av fysisk funktionsförmåga

  • handledning och rådgivning

  • terapeuttisk övning

  • rehabilitering efter operationer

  • massage vid behov

Vi kartlägger även behovet av hjälpmedel och stöder med deras anskaffning.

Vi gjorde beställandet av hjälp lätt. Beskriv ert behov så föreslår vi en lämplig helppare.