Tukirahat ja etuudet

Tukirahaviidakko on niin tiheä, että harva saa siitä selkoa.

 

Monesti ikäihminen on oikeutettu tuhansiin euroihin tukeen vuodessa, jotka eivät ole riipu tuloista tai varallisuudesta. Oletko hakenut tuet?

Alla lista tavallisista etuuksista, joihin monet ikääntyneistä ovat oikeutettuja:

 • Arvonlisäverottomat sosiaalihuollon palvelut

 • Verotuksen kotitalousvähennys

 • Kelan eläkettä saavan hoitotuki

 • Kaupungin palveluseteli

 • Kaupungin omaishoidon tuki

 • Muita tavallisia tukia

Sosiaalihuollon palvelut voivat olla arvonlisäverottomia

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti, jos: 

 • Toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa (esim. Helsingin kaupungin hyväksymä kotipalvelun tuottaja, jonka voit tarkistaa tästä)

 • Palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia)

 • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja -sopimuksen

Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita. Lisätietoa verohallinolta.

Hyödynnä näin:

 1. Valitse yritys, joka on kaupungin hyväksymä sosiaalipalvelun tuottaja

 2. Tee kirjallinen palvelusuunnitelma ja –sopimus valitsemasi yrityksen kanssa palveluista

Kotitalousvähennys verotuksessa

Kotitalousvähennystä saa kotitaloustöistä sekä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, kuten: 

 • Siivous, asunnon remontointi tai digiapu

 • Huolenpito, peseminen, pukeminen, syöttäminen ja toisen avustaminen asioinnissa 

Kotitalousvähennystä ei voi käyttää palveluun:

 • Johon kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen 

 • Jos se on kunnan järjestämä tai maksu suoritetaan kunnalle

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä ja lista vähennyskelpoisista töistä täältä.

Arvo: 2 400€ vuodessa

Voit vähentää 50 % työn osuudesta. Maksimivähennys on 2 400€ = 5 000 euroa työn kustannus x 50 % vähennys – 100 euroa omavastuu.

Hyödynnä näin:

Ilmoita lomakkeella 14A, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä:

 • yrityksen Y-tunnus

 • laskun loppusumma

 • työn osuuden veroineen

 • säilytä kuitit tehdystä työstä

Vaihtoehtoisesti ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot verokortille OmaVerossa, jolloin kotitalousvähennys näkyy myös esitäytetyssä veroilmoituksessa keväällä.

Eläkettä saavan hoitotuki

Monet ikääntyneistä ovat oikeutettuja Kelan eläkettä saavan hoitotukeen, joka ei ole tulosidonnainen. Lisätietoa tuesta täältä.

Jos vastaat kolmeen tai useampaan alla olevaan kysymykseen kyllä, sinulla voi olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen. Kysely on kuitenkin vain suuntaa antava. Kela pitää oikeuden harkita tapauskohtaisesti.

 • Onko sinulla lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus?

 • Onko toimintakykysi ollut heikentynyt vähintään vuoden, tai tuleeko se olemaan heikentynyt vähintään vuoden?

 • Vaikeuttaako vamma tai sairaus selviytymistäsi tavallisissa arjen toiminnoissa?

 • Tarvitsetko apua, ohjausta tai valvontaa esimerkiksi: liikkumisessa, apuvälineiden käytössä, syömisessä, näkemisessä, kuulemisessa, muistamisessa, sairauden hoidossa tai lääkkeiden ottamisessa?

 • Saatko tai koetko tarvitsevasi ulkopuolista apua, kuten kotipalvelua, siivousapua, kotisairaanhoitoa, henkilökohtaista avustajaa?

 • Aiheuttaako vamma tai sairaus ylimääräisiä kustannuksia, kuten kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen kustannuksia?

Arvo: 846 – 3 898€ vuodessa

Tulot tai omaisuus ei vaikuta hoitotukeen. Tukirahaa voit saada 6kk takautuvasti. Kolme tasoa:

 • Vähintään viikoittain apua: 70,52€ /kk

 • Joka päivä aikaa vievää apua: 153,63€ /kk

 • Ympärivuorokautista hoitoa: 324,85€ /kk

Hyödynnä näin:

 1. Täytä hakemus EV 256 ’Eläkettä saavan hoitotuki’

 2. Liitä hakemukseen:

 • Lääkärinlausunto C (korkeintaan 6 kk vanha) tai lääkärinlausunto B

 • Palvelusopimus, kuitit tai muu selvitys palvelun kustannuksista

Kelan postiosoite:

Kela, PL 10, 00056 KELA

 

Kelan puhelinnumero:

Eläkeasiat 020 692 202

Palveluseteli kunnalta

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan järjestämälle kotihoidolle. Palveluseteli antaa sinulle mahdollisuuden päättää kenet haluat hoitavan sinua. 

Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kaupungin sosiaaliohjaajan  palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.

Esimrkki: arvo 4 000€ vuodessa

Palvelusetelin suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun i) hoidon tarpeen ja ii) asiakkaan tulojen mukaan. Helsingin kaupungin palvelusetelilaskuri osoitteessa.

 

Esimerkki: arvo päivittäistä käyntiä tarvitsevalle, jolla on keskimääräinen eläke (tällä hetkellä Helsingissä 2000€/kk), saa palveluseteleitä arvolta 4 000€ /vuosi.

Hyödynnä näin:

 1. Pyydä sosiaalityöntekijän arviointikäyntiä Seniori-Infosta

 2. Pyydä sosiaalityöntekijää hakemaan sinulle palveluseteliä (anna heille lupa tuloselvitykseen)

 3. Valitse palveluntarjoaja ja tee heidän kanssaan hoito- ja palvelusuunnitelma

 4. Kaupunki maksaa palvelusetelin verran suoraan palveluntarjoajalle

 

Seniori-infon yhteystiedot:

Puhelin: 09 310 44556

Sähköposti: seniori.info@hel.fi

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajan i) hoitopalkkiosta, ii) vapaasta ja iii) omaishoitoa tukevista palveluista.

Edellytyksinä on, että:

 • Omainen tai läheinen on valmis vastaamaan hoidosta

 • Hänen toimintakyky vastaa omaishoidon vaatimuksia

 • Hoidettavan koti on olosuhteiltaan hoidolle sopiva

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kaupungin tekemään kokonaistilanteen yksilölliseen arviointiin. Arvioidaan avun tarve mm. peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa, lääkityksessä, pukemisessa ja WC:ssä.

Arvo: 5 000 - 20 000€ vuodessa

Helsingissä tuetaan hoitajaa kolmessa tasossa:

 • Hoitopalkkiota 1699,00 euroa/kk ja 3 vapaapäivää/kk

 • Hoitopalkkiota 784,00 euroa/kk ja 2 vapaapäivää/kk

 • Hoitopalkkiota 432,00 euroa/kk ja 2 vapaapäivää/kk

Hyödynnä näin:

 1. Pyydä sosiaalityöntekijän arviointikäyntiä seniori-infosta

 2. Pyydä sosiaalityöntekijää hakemaan teille omaishoidon tukea 

Seniori-infon yhteystiedot:

Puhelin: 09 310 44556

Sähköposti: seniori.info@hel.fi

Muita tavallisia tukia ja etuuksia 

Rintamalisä veteraaneille (49,22€ /kk), joilla on rintamasotilastunnus,  naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus​.

Matkat. Tukea sekä Kelalta että kaupungilta, mutta eniten vähävaraisille tai vammaisille

 • Terveydenhuollon yksikköön. Kelalta ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö todistuksella SV 67. Omavastuu 25€/suunta

 • Asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki Helsingin kaupungilta vähävaraisille. Vaaditaan tuloselvitys + lääkärilausunto

 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kaupungilta heille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä. Tarvitaan lääkärinlausunto. Ei tulosidonnainen

Lääkkeet. Suorakorvaus apteekissa. Perustuki on 35%. Erityiskorvaukset lääkärinlausunnolla 65% tai 100%

Vammaistuki aikuiselle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja sairaus tai vamma aiheuttaa haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein), avuntarvetta, ohjausta ja valvonnan tarvetta ja/tai erityiskustannuksia.

Asunnon muutostyöt ja avustus asunnon korjaukseen kaupungilta. Perustuu ikääntyneen maksukykyyn ja sosiaalityöntekijän tekemään arvioon.

Vähävaraisille ja pientuloisille lisäksi monta muuta tukea kuten kansaneläkettä, asumistukea ja siivoustukea.

Kiinnostuitko meistä?

Pyydä meidät käynnille.

mobile-phone_azure.png
mail_azure.png

Sähköposti

info@helppy.fi

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras närstående.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white