Pikaopas: vanhuksen kodin turvallisuusMelkein kaikki haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään


VTT:n 2013 tutkimuksen mukaan vanhusten mielestä kotona asuminen palvelujen turvin on paras asumismuoto myös silloin, kun täysin omatoiminen selviytyminen ei enää ole mahdollista.


Myös THL määrittelee kansallisissa tavoitteissaan, että 92% yli 75-vuotiaista tulisi asua kotona.


Miksi kodin turvallisuuteen kannattaa panostaa?


Seniorin omat voimat ovat suurin resurssi arjessa pärjäämisessä. Hyvin järjestetyllä kodilla mahdollistetaan nämä voimavarat.


Jo pienillä muutoksilla saadaan aikaan melkein seniorikodin tasoinen kotiympäristö. Silloin säästyy paljon hoitotarpeita, onnettomuuksia ja kustannuksia.