Pikaopas: Vanhuksen kodin siivous

Kodin siisteys on tärkeä elementti tukemaan ikäihmisen itsenäistä elämistä, mutta se voi samalla olla haaste oma-aloitteisuuden ja toimintakyvyn heikentyessä. Erityisesti muistisairaille.


On syytä harkita apua siivoukseen, jos kodin pinnat alkavat näyttää epäpuhtailta, kylpyhuone tai keittiö kerää tahroja, jääkaappi on täynnä pilaantuneita ruokia tai roskia alkaa muodostua kasoittain ympäri asuntoa.


Vanhuksen kodin siivous vaatii toisenlaista otetta


Vanhuksen kodin siivoamisessa kohtaa usein haasteita, joita tavalliset siivousyritykset tai jopa monet kotihoitoalan siivoojat eivät huomioi. Haasteeksi muodostuu erityisesti tietyn kaavan mukaan meneminen. Monesti siivouspalveluilla on nykyään niin tarkoin määritellyt tehtävälistat ja ohjeet, etteivät he huomioi asiakkaan aitoja tarpeita.


Tavallinen esimerkki vanhuksen arjesta on usein seuraavanlainen: kun lehtiä tai roskia on kerääntynyt pöydille tai lattialle eivät siivoojat vie niitä roskiin vaan siirtävät vain pois edestä vaikka juuri roskien vieminen olisi seniorille haaste. Lisäksi kaikki ylimääräinen työ tulee sopia etukäteen ja siitä veloitetaan erikseen. Tällaisia lisäpalveluita ovat esimerkiksi jääkaappien ja roskatilojen siivoaminen, jotka ovat kuitenkin kriittisiä ikäihmisen hygienialle.


Nämä asiat teidän kannattaa huomioida


Kun valitsette siivousapua vanhuksen kotiin, suosittelemme teidän huomioivan ainakin seuraavat asiat:

 • Varmistakaa sisäänpääsy asuntoon tilanteissa, jolloin vanhus on unohtanut käynnin (esim. tehkää avainsopimus).

 • Vaatikaa oman nimetyn siivoojan saamista, joka hoitaa mahdollisimman paljon käynneistä. Tämä vahvista turvallisuuden tunnetta eritoten muistisairaille, kun vierailijoiden vaihtuvuus vähenee.

 • Varmistakaa, että siivouksessa raivataan tarvittaessa niin, etteivät esim. sanomalehdet, ruokapaketit tai esillä olevat astiat estä siivoamista.

 • Varmistakaa, että jääkaappi, roskatilat, WC ja kylpyhuone kuuluvat siivoukseen. Jääkaapissa olisi hyvä myös pyytää, että pilaantuneet ruoat heitettäisiin pois.

 • Pyytäkää, että roskat viedään jäteastioihin ulos mennessä, koska ikääntyneellä saattaa olla haasteita jätteiden kantamisessa.

 • Yhdistäkää pyykkien peseminen ja sänkyvaatteiden vaihtaminen siivoukseen jos mahdollista.

 • Pyytäkää, että havainnot mahdollisista vioista ilmoitetaan, kuten esim. valaisimien palamisista, WC-paperin loppumisesta tai kahvojen rikkoutumisesta.

 • Varmista, ettei palvelusta makseta arvonlisäveroa (ALV). Kotipalvelut ovat vanhuksille ALV-vapaita, jos vanhuksen toimintakyky on alentunut iän tai sairauden takia.

 • Kannustakaa siivoojia keskustelemaan vanhusten kanssa, jolloin tästäkin syntyy sosiaalinen hetki.

Helppy tarjoaa apua kotiin aina samalta omalta nimetyltä avustajalta – helpperiltä. Autamme kuin omaa äitiämme.

Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta.

Helppy madaltaa ikäihmisten kynnystä pyytää apua ja on heille tärkein kumppani arjessa

Apua aina samalta tutulta henkilöltä – juuri silloin kun tarvitset. Saatavilla koko Suomessa.

Jokainen meistä vanhenee ja jokainen meistä tulee tarvitsemaan apua. Apua pyydetään kuitenkin usein liian myöhään. Me Helppyllä muutamme tätä tarjoamalla apua ja hoivaa, jota halutaan vastaanottaa. Autamme jokaista kuin omaa läheistämme, huolehtien jokaisesta yksityiskohdasta. Meiltä myös omainen saa tarvitsemansa opastuksen ja tuen.

Meillä perheet kohdataan täydellä sydämellä, ilman kiirettä.

Rollaattori

”Oma äitini oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita ja olemme omaisten tukena.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy

Helppy on palvelu, joka uudistaa rohkeasti hoiva-alaa. Meiltä ikäihmiset saavat apua aina samalta henkilöltä, helpperiltä – juuri silloin kun on tarve. Tarjoamme kokonaisvaltaista apua ikäihmiselle sekä heidän omaisilleen. Meillä on jo satoja tyytyväisiä asiakkaita ja meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

 

Monesti ikäihmiset pyytävät ja heille hankitaan apua liian myöhään. Me haluamme muuttaa tätä.

Toimimme valtakunnallisesti.

Helppy Oy

Y-tunnus: 2910554-3

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme!

Seuraa meitä

info@helppy.fi

010 299 8 299

Sepänkatu 13

00150 Helsinki

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white