Serviceboende | Alternativ, service och prisNär skall man flytta till seniorhem?

Den frågan får vi ofta. Det första hindret som många stöter på i sina gamla hem gäller förflyttandet. Ingången har trappor som måste klivas innan man når hissen, korridorerna är smala, trösklarna riskfullt höga och badrummet trångt.

Seniorhus är planerade för seniorer, men det är även nyär vanliga hus. I nya husbolag finns det ofta ramper vid trapporna, breda dörröppningar och korridorer, klara stora badrum och mindre högre trösklar. Många seniorer som bor i nyare husbolag kan ofta stanna hemma långt in på äldre dagar innan de blir tvungna att fundera på flytt till seniorhem. Dessutom är boendet i nya hus oftast märkvärt förmånligare än att bo på seniorhem. 

När senioren sen börjar behöva mera kontrinuerlig daglig hjälp med kritiska uppgifter, blir det aktuellt att börja fundera på servicehem. Det finns många olika typer av servicehem och mera om dem beskriver vi nedan. Det finns allt från seniorhus med lite service till seniorhem med dygnet runt vård - och allt där emellan.

En del flyttar ganska tidigt till öppna seniorhus, där det finns som basservice städning och gemensamma måltider samt en del tilläggstjänster, när vårdbehovet uppstår. Alltid måste man inte hoppa rakt in i dygnet runt boende.