Serviceboende | Alternativ, service och prisNär skall man flytta till seniorhem?

Den frågan får vi ofta. Det första hindret som många stöter på i sina gamla hem gäller förflyttandet. Ingången har trappor som måste klivas innan man når hissen, korridorerna är smala, trösklarna riskfullt höga och badrummet trångt.

Seniorhus är planerade för seniorer, men det är även nyär vanliga hus. I nya husbolag finns det ofta ramper vid trapporna, breda dörröppningar och korridorer, klara stora badrum och mindre högre trösklar. Många seniorer som bor i nyare husbolag kan ofta stanna hemma långt in på äldre dagar innan de blir tvungna att fundera på flytt till seniorhem. Dessutom är boendet i nya hus oftast märkvärt förmånligare än att bo på seniorhem. 

När senioren sen börjar behöva mera kontrinuerlig daglig hjälp med kritiska uppgifter, blir det aktuellt att börja fundera på servicehem. Det finns många olika typer av servicehem och mera om dem beskriver vi nedan. Det finns allt från seniorhus med lite service till seniorhem med dygnet runt vård - och allt där emellan.

En del flyttar ganska tidigt till öppna seniorhus, där det finns som basservice städning och gemensamma måltider samt en del tilläggstjänster, när vårdbehovet uppstår. Alltid måste man inte hoppa rakt in i dygnet runt boende.

Till ett privat seniorhus kan man flytta när man vill. Beslutet är oftast ekonomiskt. Seniorhus med enbart lätt service kostar i huvudstadsregionen oftast kring 1500-3000€/mån. Boenden med dygnet runt vårdpersonal kostar däremot 3000-6000€/mån beroende på vårdbehovet. Förmånligt är det inte.

Kommunalt seniorhem (t.ex. Helsingfors stads seniorhem) får man oftast plats på först helt i slutskedet, när hemvården börjar vara verkligen kontinuerlig. Innan vårdbehovet är kontinuerligt försöker kommunen sköta seniorer med hemvård i sitt eget hem. Kommunen (t.ex. Helsingfors stad) har oftast inte budget att flytta seniorer in till seniorhem innan slutskedet.


Vilka olika typer av seniorhem finns det?

Det finns många olika typer av seniorhem att fundera på och många termer att förstå. I socialvårdslagen används bl.a. begreppen boendeserivce, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg.

Serviceboende betyder oftast boende i ett seniorvänligt hus med basservice som städning och gemensamma måltider. Tilläggsservice kan köpas privat eller vård ibland med kommunens servicesedel, där det också finns en självriskandel. I dessa seniorhus är det oftast personal från morgon till kväll, men inte på natten. Under natten har boenden ofta i bruk ett trygghetslarm, som många redan haft hemma innan de flyttat in på seniorhemmet.

Serviceboenden med heldygnsomsorg (ofta kallad 'dygnet runt boende' eller servicehem) har vårdpersonal även på natten. Vissa serviceboenden är organiserade som grupphem, där det finns ett gemensamt utrymme för måltider och umgänge. Många av dessa vårdhem är låsta för att boenden med minnessjuka inte skall rymma. I dessa vårdhem kan möjligheterna till utomhuspromenader bli få eller ibland helt omöjliga utan inte tilläggshjälp.

För att bemanningen på vårdhem är lagstadgad, finns det oftast inte flexibla resurser tillgängliga för personliga promenader, utomhusvistelser, ledsagande till ärenden eller annan regelbunden aktivering.

Många boenden på seniorhem har en egen helppare som tilläggshjälp, för att få regelbundna utomhuspromenader även om avdelningen är låst. Samma personliga bekanta helppare hjälper även med ärenden ute på stan (t.ex. skaffandet av vinterkläder eller nya skor) och följer med till t.ex. tandläkare och muséer. Framför allt åt minnessjuka ger det trygghet att det alltid är samma bekanta helppare som besöker. Det ger trygghet och gör det lättare att förstå varandra fastän förmågan att kommumicera skulle vara nedsatt.

Lista  på seniorhem

Vi hjälper seniorer på både kommunala och privata seniorhem. På huvudstadsregionen håller föreninen Gero en bra lista på svenskspråkiga seniorhem på webbsidan Seniorhem.fi. På finskspråkiga seniorhem hittar du en bra lista på Kotiopas.fi.

Svenskspråkiga icke dygnet runt seniorhus i huvudstadsregionen är bl.a. Tunaberg i Esbo, Gullvivan på Brändö, Bertahemmet i Södra Haga och Folkhälsan i Brunakärr. Dessutom har många av de finska seniorhusen även en betydlig mängd finlandssvenskar som boenden. De som har mycket finlandssvenskar som boenden är bl.a. Villa Ensi i Eira, Lauttasaaren Senioritalo och Saga i Munksnäs. 

Dygnet runt boende i Helsingfors finns det bl.a. på Leschehemmet i Ulrikasborg, Folkhälsan (Seniorhuset i Brunakärr, Kristinagården, Blomsterfonden, Brummerska hemmet, Silviahemmet), Munksnäshemmet, Hagaro i Haga och Tunaro i Esbo. En del av dessa erbjuder även intervall- och korttidsrum, där man kan flytta in för bara en dag eller vecka ibland.

Finskspråkiga dygnet runt boenden i Helsingfors inkluderar bl.a. Wilhelmiina i Brunakärr, Esperi i Drumsö och Attendo i Drumsö. Helsingfors stad har seniorhem bl.a. i Tölö och Kottby.

Seniorhemmens tjänster och pris

Baspriset innehåller vanligtvis hyran, veckostädningen och gemensamma måltiderna. Vård får man som tilläggsservice eller servicepaket. Alla boenden har frihet att välja vem de vill ha sin tilläggshjälp från om de behöver. Husets eller någon annan. Många boenden använder utomstående tjänster utöver basservicen på seniorhemmet.​

Privata icke dygnet runt boenden på Huvudstadsregionen kostar oftast kring 1500-300€/mån. Privata dygnet runt boenden kostar oftast kring 3000-6000/mån beroende på vårdbehovet. Alltså inte någonting billigt. Även kommunens (Helsingfors stads seniorhem kostar för de tar uppt till 85% av seniorens inkomster (pension och andra inkomster).

Helppy erbjuder regelbundna besök från samma personliga helppare från 22.80€/h efter hushållsavdrag (38€/h innan avdraget). Många blir snabbt goda vänner med sina helppare. Vi hjälper på både privata och kommunala seniorhem.

Flytt till seniorhem

Flyttandet är alltid tungt – framför allt åt seniorer. Många har en stor mängd föremål och minnen som sparats under åren. Vid flytt till seniorhem måste en massa personliga ägodelar gås igenom och sorteras. De viktigaste prylarna och kläderna måste väljas med till seniorhemmet. Oftast är det inte lätt att välja med bara en bråkdel av grejerna till det mindre rummet på seniorhemmet. Ibland måste även nya möbler skaffas då det kanske inte finns lämpliga skåp eller stolar som passar in i seniorhemmets rum. Dessutom måste en del byråkrati fixas som t.ex. flyttanonser, direktdebiteringar och vårdens förflyttning (inkl. trygghetslarmet)

Helppy hjälper många seniorer och närstående med dessa tunga och emotionella flyttar. Ni får en namngiven helppare åt senioren. Helpparen går igenom och sorterar sakerna tillsammans med senioren. De väljer sakerna och kläderna senioren vill ha med till seniorhemmet. Resten sorterar de färdigt i lådor så att flytten sker smidigt sen när flyttgrabbarna kommer för att bär de tunga. Helpparen följer ofta också med till seniorhemmet och hjälper till med att få det nya hemmet mysigt inrett.
 

Helppy hjälper mycket seniorer på kommunala och privata vårdhem. Ifall du som närstående inte har chans att regelbundet besöka dina nära så ofta som du skulle vilja, får ni en egen helppare, som hjälper som en vän.

Helppare stöder med regelbundna promenader utomhus, ledsagar till ärenden (t.ex. klädesinköp, tandläkare) och är en guldklimp i vardagen (högläsning, kortspel, besök till caféer eller museum).


Mera om vårt stöd till seniorer på seniorhem kan du läsa om här.

Oletko huolestunut läheisestäsi, jolla on muistisairaus?

Me olemme Helppy, uudenlainen senioripalvelu. Meiltä seniori saa apua aina samalta nimetyltä henkilöltä, helpperiltä. 

Läheisen muistisairaus tuo arkeen huolia, joita ennen ei ole ollut. Me tiedämme, se on raskasta. Apua on kuitenkin tarjolla. 

Meiltä seniori saa apua arkeen aina samalta, tutulta henkilöltä, helpperiltä. Usein helpperistä tulee sekä seniorille että hänen omaisilleen arjen luottohenkilö. Helppyn avulla jo monet seniorit asuvat kotona pidempään, tukenaan oma tuttu avustaja.

Rollaattori

Ota 15 minuuttia ja laita iäkkään läheisesi asiat kuntoon

Lähes jokainen työssäkäyvä hoitaa jossain vaiheessa iäkkään vanhempansa asioita. Siksi loimme Omaisportaalin. Siellä järjestät läheisesi asiat kuntoon, täysin ilmaiseksi.

  • Selkokielistä opastusta

  • Tärkeimmät lomakkeet kootusti

  • Kodin turvakartoituslista

  • Alennuskoodit kumppaneiltamme

Tablet-mockups.png
Richard Nordström

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy