Ilmainen puhelinneuvonta

Tarvitsetko apua läheisen ikäihmisen arjen ratkaisujen löytämisessä? Ei huolta, me autamme, soita meille niin jutellaan!

Pikaopas: näin hoidat lääkehoidon


Turvallinen, kätevä ja edullinen lääkehoito on yksi ikääntymisen tärkeimmistä pilareista. Tässä kirjoituksessa kerromme miten voitte asioida terveyshuollossa ja apteekeissa sekä mitkä ovat eri lääkehoidon toteuttamisen vaihtoehdot. 


Reseptilääkkeet voi noutaa toisen puolesta

Reseptillä lääkkeet voi hakea mistä tahansa apteekista, sillä apteekissa katsotaan reseptit sähköisesti Reseptikeskuksesta.


Voit hakea lääkkeet apteekista toisen puolesta (esim. lähiomaisen), kun sinulla on mukana potilaan Kela-kortti, henkilöllisyystodistus tai lääkkeisiin kirjoitettu potilasohje. 


Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Voit asioida apteekissa ilman Kela-korttia, mutta silloin henkilöllisyys pitää todistaa vaikka henkilökortilla, jotta saat korvauksen. 


Muut asioinnit vaativat potilaan kirjallisen suostumuksen


Sekä terveydenhuollossa (esim. terveysasemalla) että apteekissa asioidessa, reseptilääkkeen noutoa lukuun ottamatta, tarvitaan potilaalta kirjallinen suostumus.


Allekirjoittamalla suostumuksen potilas antaa toiselle luvan: 

 • Pyytää yhteenvedon tämän käyttämistä lääkkeistä

 • Selvittää käytettävän lääkityksen tarpeellisuuden

 • Pyytää mitätöimään reseptin, kun potilas ei tarvitse lääkettä enää

 • Pyytää uusimaan reseptin

Suostumus annetaan lomakkeella. Helsingin kaupungin lomakkeen löydät osoitteesta: https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/sahkoinen-asiointi/

 • Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi

 • Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina 3 vuotta

Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin tällä itsellään. Edustaja voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksia. Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa potilaan terveyttä koskevien asioita.


Yhteenvedossa näkyvät joko kaikki reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai vain ne, joissa on lääkettä jäljellä. Siinä on myös tieto reseptien viimeisistä toimituksista, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaolo ajasta.


Asiointi toisen puolesta


Voit asioida kirjallisen suostumuksen antaneen läheisen puolesta terveydenhuollossa ja apteekissa monien eri kanavien kautta.

 • Soittaa terveysasemalle ja hyödyntää heidän takaisinsoittopalveluaan

 • Käydä läheisellä terveysasemalla, mutta usein siellä voi olla pitkiä jonoja

 • Hyödyntää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin palvelua. Sillä voit lähettää viestin terveysasemalle esim. pyytäen yhteenvetoa läheiselle määrätyistä lääkkeistä tai reseptin uusimista. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoa sähköisestä asioinnista saa omasta asiointipaikasta ja sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilta https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/sahkoinen-asiointi/

 • Toistaiseksi OmaKanta-järjestelmä ei kuitenkaan mahdollista asiointia toisen ikäihmisen puolesta, vaikka olisitkin hänelle maistraatin vahvistama edunvalvoja

Reseptien uusiminen


Ikääntynyt itse tai valtuutettu omainen voi uusia reseptit joko:

 • Terveysasemalla ilmaiseksi, yllä olevien asiointikanavien kautta

 • Apteekissa, heidän määräämää palkkiota vastaan

Terveydenhuollossa resepti pitäisi saada uusittua 8 vuorokauden kuluessa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä tuossa ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö ilmoittaa sinulle siitä.


Uusimispyynnön tilannetta voit tiedustella myös paikan päällä apteekissa. Saat terveydenhuollosta tiedon uusitusta reseptistä tekstiviestillä, jos on antanut matkapuhelinnumeronsa uusimisen yhteydessä. 


Lääkkeiden jakelu, säilytys ja otto


Perinteisesti lääkkeet on jaettu kotona dosetteihin viikoksi kerallaan. Lääkkeiden jakelua dosetteihin on useimmiten potilas tehnyt itse – joskus läheisen tai kotihoidon valvomana. 


Lääkekellot ovat dosetteja, jotka muistuttavat potilasta lääkkeiden otosta. Hälytysääni muistuttaa potilasta ajankohdista ja ne voivat myös soittaa omaiselle tai kotihoidolle, mikäli lääkkeiden otto potilaalta unohtuu. Tietyissä malleissa voi myös netistä seurata mihin aikaan lääkkeet on otettu. Esimerkkimalli lääkekellosta on kotimainen Addoz.


Lukitun lääkepakin käyttö voi olla järkevää, mikäli muistisairautta sairastava ikäihminen ei varmuudella muista lääkehoitoa. Dosetti voidaan silloin lukita kaappiin tai lääkepakkiin, josta kotihoito tai lähiomainen antaa lääkkeet käynnin yhteydessä.


Annosjakelu on uudempi apteekkien tarjoama palvelu, jossa asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Apteekintarjoama annosjakelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana.


Annosjakelusta peritään kuitenkin kuukausimaksu, joka vaihtelee apteekeittain, mutta on monesti luokkaa 30€/kk. Toisaalta annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja mahdollistaa suurempien lääkepakettien käytön, joka voi vastapainoksi pienentää lääkemenoja.


Annosjakeluun siirtymisessä lääkäriltä pitää pyytää ’annosjakelu’-resepti, jonka voi saada vuodeksi kerrallaan. Apteekki hallinnoi sitten reseptien uusimisia. Siirtyessä nykyiset lääkkeet on hyvä yrittää käyttää mahdollisimman loppuun, kun näitä ei sitten saa annosjakeluun mukaan, vaan niistä tulee hävikkiä.


Kotihoito voidaan valtuuttaa hoitamaan lääkehoitoa


Valtakirjalla ikääntynyt voi valtuuttaa myös yksityisen palveluntuottajan, kuten kotihoitoa antavan palveluntuottajan, hoitamaan terveydenhuollon asioitaan, kuten lääkehoitoa.

Yhteenvetona: lääkehoidossa kannattaa miettiä kätevyyttä, turvallisuutta ja kustannusta – ja monesti tämä muuttuu ajan myötä, kun lääkkeitä voi tulla lisää ja muisti heikentyä.

Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta.

Helppy madaltaa ikäihmisten kynnystä pyytää apua ja on heille tärkein kumppani arjessa

Apua aina samalta tutulta henkilöltä – juuri silloin kun tarvitset. Saatavilla koko Suomessa.

Jokainen meistä vanhenee ja jokainen meistä tulee tarvitsemaan apua. Apua pyydetään kuitenkin usein liian myöhään. Me Helppyllä muutamme tätä tarjoamalla apua ja hoivaa, jota halutaan vastaanottaa. Autamme jokaista kuin omaa läheistämme, huolehtien jokaisesta yksityiskohdasta. Meiltä myös omainen saa tarvitsemansa opastuksen ja tuen.

Meillä perheet kohdataan täydellä sydämellä, ilman kiirettä.

Rollaattori

”Oma äitini oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita ja olemme omaisten tukena.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy

Helppy on palvelu, joka uudistaa rohkeasti hoiva-alaa. Meiltä ikäihmiset saavat apua aina samalta henkilöltä, helpperiltä – juuri silloin kun on tarve. Tarjoamme kokonaisvaltaista apua ikäihmiselle sekä heidän omaisilleen. Meillä on jo satoja tyytyväisiä asiakkaita ja meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

 

Monesti ikäihmiset pyytävät ja heille hankitaan apua liian myöhään. Me haluamme muuttaa tätä.

Toimimme valtakunnallisesti.

Helppy Oy

Y-tunnus: 2910554-3

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme!

Seuraa meitä

info@helppy.fi

010 299 8 299

Sepänkatu 13

00150 Helsinki

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white