Pikaopas: Kunnan ja yksityisen kotihoidon ero

Suomessa kunnilla on suuri vastuu vanhusten huolehtimisesta ja kunta onkin monelle seniorille tärkeä osa huolenpitoa. Tässä pikaoppaassa kerromme, mitä kunnan kotihoito on ja miten se eroaa yksityisistä palveluista. Monelle paras vaihtoehto on yhdistää kunnallisia ja yksityisiä palveluita.
Kunnan ja yksityisen kotihoidon eroja


Kunnalla on velvollisuus hoitaa vanhuksia, mutta on hyvä muistaa, että myös kunnan kotihoito on maksullista palvelua.

 • Kunnan kotihoito kattaa aina vain välttämättömän avuntarpeen eli se ei kata esimerkiksi siivousta, riittävää ulkoilua tai seuranpitoa.

 • Välttämätöntä avuntarvetta kunnan määritelmän mukaan ovat esimerkiksi lääkehoito, WC-käyntien tukeminen ja suihku kerran viikossa.

 • Moni muu avuntarve, kuten ruokailu, hoidetaan toimituspalveluna: kauppakassi tai valmisateria toimitetaan kotiovelle.


Yksityiset kotipalvelut tuottavat kotihoitoa osin samalla tavoin kuin kunta, mutta välttämättömyydestä ei tarvitse huolehtia, vaan avun tarpeen ja määrän saa määritellä itse.

 • Yksityiseltä luonnollisesti saa tällöin kattavampaa palvelua, esimerkiksi ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoivaa sekä seuraa ja elämäniloa, kuten ulkoilun tukea, saattamista asioinnille ja vaikka kaupassa käymistä yhdessä.

 • Helppyn kotipalvelu eroaa tavallisista yksityisistä kotipalveluista siten, että apua saa aina samalta tutulta nimetyltä hoitajalta. Ikäihmiselle on usein tärkeää, että auttaja on tuttu, kuin yksi läheisistä, eikä joka päivä vaihtuva henkilö. Erityisen tärkeää tämä on muistisairaille, joille avun vastaanottaminen on jo lähtökohtaisesti haastavampaa.

Helppy perustettiin aikanaan omalle äidille, lue Helppyn tarina täältä!

Helppyn kokemus: Kunnan kotihoito ja yksityiset palveluntarjoajat tekevät usein paljon yhteistyötä. Useimmiten tällöin kunta hoitaa lyhyet, noin 10 minuutin lääkehoidon käynnit ja yksityinen kotihoito hoitaa kiireettömän huolenpidon.

Kunnan kotihoito, yhteenveto:

 • Vaihtuvat hoitajat, merkittävästi keikkalaisia, usein ikäihminen ei saa palvelua omalla äidinkielellään.

 • Kunta päättää kotihoidon tuen määrän. Kunta tekee palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman, joka määrittelee avun määrän.

 • Kunta hoitaa ainoastaan kriittisimmät tehtävät, kuten lääkehoito, valmisaterian lämmitys ja WC-käynnin tuki & kerran viikossa suihku.

 • Tavallisesti hyvin lyhyitä käyntejä (~15min/käynti), jossa kunta päättää keston. Sama hoitaja voi käydä 10-15 eri asiakkaalla päivässä.

 • Muut tuet pääsääntöisesti vain tuettuina palveluina, esim kauppa- ja ateriapalvelu, päivätoiminta ja vaatehuolto.

 • Ei varsinaisesti tukea siivoukseen, ulkoiluun tai seuranpitoon. Asiakkaan on hankittava nämä tuet itse.

 • Tukea ei ole saatavilla kodin ulkopuolelle. Kunnan kotihoidolta ei onnistu esimerkiksi saattamiset asioinneille, kuntoilu tai kaupassa käynti.

 • Kunnan kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksu perustuu hoidon määrään ja asiakkaan nettotuloihin.Yksityinen kotihoito, yhteenveto:

 • Oma nimetty hoitaja. Tämä on tärkeää eritoten muistisairaille.

 • Päätätte itse käynnin keston. Kiireetön apu, jossa käynnin pituus voi olla 1,5 - 3h tai enemmän.

 • Yksityinen kotihoito tekee henkilökohtaisen palvelusuunnitelman. Asiakkaille tehdään aina palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi.

 • Kaikki tarvittavat avut hoituvat samalla kerralla. Kodin ylläpito, hoiva, seura, ulkoilu, kaupassa käynti: kaikki hoituvat samalla kerralla saman hoitajan toimesta.

 • Apua kaikkeen tarpeeseen. Myös kodin ulkopuolella.

 • Henkilökohtaisissa avuntarpeissa oma hoitaja on tärkeä. Suihkutuksessa ja muissa intiimeissä asioissa tutun oman hoitajan tärkeys korostuu.

 • On mahdollista hyödyntää kunnan tukipalveluita yhdessä yksityisen palveluiden kanssa. Esimerkiksi kunnan kauppa- ja ateriapalvelua, päivätoimintaa ja tukivälineitä.

Meille senioreiden auttaminen on sydämen asia: autamme jokaista kuin omaa äitiämme.


Lunasta ilmainen kokeilukäynti Helppylle vaikka heti!

Avun pyytäminen on hankalaa. Siksi haluamme madaltaa kynnystä pyytää apua tarjoamalla ensimmäisen käynnin veloituksetta. Lue lisää ja lunasta käynti täältä.

Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta.

Helppy madaltaa ikäihmisten kynnystä pyytää apua ja on heille tärkein kumppani arjessa

Apua aina samalta tutulta henkilöltä – juuri silloin kun tarvitset. Saatavilla koko Suomessa.

Jokainen meistä vanhenee ja jokainen meistä tulee tarvitsemaan apua. Apua pyydetään kuitenkin usein liian myöhään. Me Helppyllä muutamme tätä tarjoamalla apua ja hoivaa, jota halutaan vastaanottaa. Autamme jokaista kuin omaa läheistämme, huolehtien jokaisesta yksityiskohdasta. Meiltä myös omainen saa tarvitsemansa opastuksen ja tuen.

Meillä perheet kohdataan täydellä sydämellä, ilman kiirettä.

Rollaattori

”Oma äitini oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita ja olemme omaisten tukena.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy

Helppy on palvelu, joka uudistaa rohkeasti hoiva-alaa. Meiltä ikäihmiset saavat apua aina samalta henkilöltä, helpperiltä – juuri silloin kun on tarve. Tarjoamme kokonaisvaltaista apua ikäihmiselle sekä heidän omaisilleen. Meillä on jo satoja tyytyväisiä asiakkaita ja meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

 

Monesti ikäihmiset pyytävät ja heille hankitaan apua liian myöhään. Me haluamme muuttaa tätä.

Toimimme valtakunnallisesti.

Helppy Oy

Y-tunnus: 2910554-3

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme!

Seuraa meitä

info@helppy.fi

010 299 8 299

Sepänkatu 13

00150 Helsinki

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white