Pikaopas: Kunnan ja yksityisen kotihoidon ero

Suomessa kunnilla on suuri vastuu vanhusten huolehtimisesta ja kunta onkin monelle seniorille tärkeä osa huolenpitoa. Tässä pikaoppaassa kerromme, mitä kunnan kotihoito on ja miten se eroaa yksityisistä palveluista. Monelle paras vaihtoehto on yhdistää kunnallisia ja yksityisiä palveluita.


Laske kotihoidon hinta läheisesi kotikunnassa Omaisportaalissa.Kunnan ja yksityisen kotihoidon eroja


Kunnalla on velvollisuus hoitaa vanhuksia, mutta on hyvä muistaa, että myös kunnan kotihoito on maksullista palvelua.

 • Kunnan kotihoito kattaa aina vain välttämättömän avuntarpeen eli se ei kata esimerkiksi siivousta, riittävää ulkoilua tai seuranpitoa.

 • Välttämätöntä avuntarvetta kunnan määritelmän mukaan ovat esimerkiksi lääkehoito, WC-käyntien tukeminen ja suihku kerran viikossa.

 • Moni muu avuntarve, kuten ruokailu, hoidetaan toimituspalveluna: kauppakassi tai valmisateria toimitetaan kotiovelle.

Helppyn omaisportaalissa voit vertailla yksityisen ja kunnan kotihoidon hintaeroja. Syötä vain kotikunta, talouden koko ja talouden bruttotulot.


Vertaile kotihoidon hintaa omaisportaalissa.


Yksityiset kotipalvelut tuottavat kotihoitoa osin samalla tavoin kuin kunta, mutta välttämättömyydestä ei tarvitse huolehtia, vaan avun tarpeen ja määrän saa määritellä itse.

 • Yksityiseltä luonnollisesti saa tällöin kattavampaa palvelua, esimerkiksi ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoivaa sekä seuraa ja elämäniloa, kuten ulkoilun tukea, saattamista asioinnille ja vaikka kaupassa käymistä yhdessä.

 • Helppyn kotipalvelu eroaa tavallisista yksityisistä kotipalveluista siten, että apua saa aina samalta tutulta nimetyltä hoitajalta. Ikäihmiselle on usein tärkeää, että auttaja on tuttu, kuin yksi läheisistä, eikä joka päivä vaihtuva henkilö. Erityisen tärkeää tämä on muistisairaille, joille avun vastaanottaminen on jo lähtökohtaisesti haastavampaa.

Lue lisää muistisairauksista.


Kunnan kotihoito ja yksityiset palveluntarjoajat tekevät usein paljon yhteistyötä. Tällöin kunta hoitaa lyhyet, noin 10 minuutin lääkehoidon käynnit ja yksityinen kotihoito hoitaa kiireettömän huolenpidon.

Kunnan kotihoito, yhteenveto:

 • Vaihtuvat hoitajat, merkittävästi keikkalaisia, usein ikäihminen ei saa palvelua omalla äidinkielellään.

 • Kunta päättää kotihoidon tuen määrän. Kunta tekee palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman, joka määrittelee avun määrän.

 • Kunta hoitaa ainoastaan kriittisimmät tehtävät, kuten lääkehoito, valmisaterian lämmitys ja WC-käynnin tuki & kerran viikossa suihku.

 • Tavallisesti hyvin lyhyitä käyntejä (~15min/käynti), jossa kunta päättää keston. Sama hoitaja voi käydä 10-15 eri asiakkaalla päivässä.

 • Muut tuet pääsääntöisesti vain tuettuina palveluina, esim kauppa- ja ateriapalvelu, päivätoiminta ja vaatehuolto.

 • Ei varsinaisesti tukea siivoukseen, ulkoiluun tai seuranpitoon. Asiakkaan on hankittava nämä tuet itse.

 • Tukea ei ole saatavilla kodin ulkopuolelle. Kunnan kotihoidolta ei onnistu esimerkiksi saattamiset asioinneille, kuntoilu tai kaupassa käynti.

 • Kunnan kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksu perustuu hoidon määrään ja asiakkaan nettotuloihin.

Lue lisää kunnan kotihoidon ja yksityisen kotihoidon yhdistämisestä.Yksityinen kotihoito, yhteenveto:

 • Oma nimetty hoitaja. Tämä on tärkeää eritoten muistisairaille.

 • Päätätte itse käynnin keston. Kiireetön apu, jossa käynnin pituus voi olla 1,5 - 3h tai enemmän.

 • Yksityinen kotihoito tekee henkilökohtaisen palvelusuunnitelman. Asiakkaille tehdään aina palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi.

 • Kaikki tarvittavat avut hoituvat samalla kerralla. Kodin ylläpito, hoiva, seura, ulkoilu, kaupassa käynti: kaikki hoituvat samalla kerralla saman hoitajan toimesta.

 • Apua kaikkeen tarpeeseen. Myös kodin ulkopuolella.

 • Henkilökohtaisissa avuntarpeissa oma hoitaja on tärkeä. Suihkutuksessa ja muissa intiimeissä asioissa tutun oman hoitajan tärkeys korostuu.

 • On mahdollista hyödyntää kunnan tukipalveluita yhdessä yksityisen palveluiden kanssa. Esimerkiksi kunnan kauppa- ja ateriapalvelua, päivätoimintaa ja tukivälineitä.


Meille senioreiden auttaminen on sydämen asia: autamme jokaista kuin omaa äitiämme. Lue lisää Helppystä.Helppy perustettiin aikanaan omalle äidille, lue Helppyn tarina täältä!

Oletko huolestunut läheisestäsi, jolla on muistisairaus?

Me olemme Helppy, uudenlainen senioripalvelu. Meiltä seniori saa apua aina samalta nimetyltä henkilöltä, helpperiltä. 

Läheisen muistisairaus tuo arkeen huolia, joita ennen ei ole ollut. Me tiedämme, se on raskasta. Apua on kuitenkin tarjolla. 

Meiltä seniori saa apua arkeen aina samalta, tutulta henkilöltä, helpperiltä. Usein helpperistä tulee sekä seniorille että hänen omaisilleen arjen luottohenkilö. Helppyn avulla jo monet seniorit asuvat kotona pidempään, tukenaan oma tuttu avustaja.

Rollaattori

Ota 15 minuuttia ja laita iäkkään läheisesi asiat kuntoon

Lähes jokainen työssäkäyvä hoitaa jossain vaiheessa iäkkään vanhempansa asioita. Siksi loimme Omaisportaalin. Siellä järjestät läheisesi asiat kuntoon, täysin ilmaiseksi.

 • Selkokielistä opastusta

 • Tärkeimmät lomakkeet kootusti

 • Kodin turvakartoituslista

 • Alennuskoodit kumppaneiltamme

Tablet-mockups.png
Richard Nordström

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy