Ilmainen puhelinneuvonta

Tarvitsetko apua läheisen ikäihmisen arjen ratkaisujen löytämisessä? Ei huolta, me autamme, soita meille niin jutellaan!

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Helppy Oy:lle

Etelä-Suomessa toimivalle Helppy Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.Helppy on henkilökohtainen kotipalvelu, jonka missiona on varmistaa jokaiselle seniorille oma tukihenkilö ja asiantuntevaa opastusta läheisille. Palvelu yhdistää seniorit paikallisiin, jotka haluavat auttaa heitä; luotettavaa apua kotiin saa aina samalta nimetyltä henkilöltä. Lisäksi Helppy tarjoaa maksutonta puhelinneuvontaa, opastusta ja järjestää Senioriklubia senioreiden tueksi. Yhtiö haluaa myös tukea paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen, eläkeläisyhdistysten ja seurakuntien tavoittavuutta senioreiden keskuudessa jakaen tietoa heidän järjestämistään aktiviteeteista. Suomenruotsalaisena kotipalveluna Helppy haluaa myös varmistaa, että ruotsinkieliset seniorit saavat apua omalla äidinkielellään.


Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.


– Helppyllä haluamme uudistaa kotihoitoalaa henkilökohtaisemmalla toimintamallilla. Vanhuspalveluiden kehittyessä tehokkuus edellä huolehtiva kontakti vähenee. Silloin oman luotettavan avustajan merkitys korostuu. Helppy ja meidän helpperit toimivat tärkeinä tukipilareina senioreille. Tuomme yhteen paikallisen yhteisön palveluita ja avuntarjoajia auttaen heitä tavoittamaan seniorien kodit. Meille seniorit ovat sydämenasia ja olemme ylpeitä Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saamisesta osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tekemisestä, kuvaa toimitusjohtaja Richard Nordström Helppy kotipalvelusta.


– Helppy on hieno esimerkki uudella toimintamallilla toimivasta yrityksestä, jolle on tarvetta, ja joka tarjoaa vaihtoehtoja senioriväestölle. Helppyn toiminta täydentää yhteistyöllä kuntien kotihoidon tarjontaa ja on myös esimerkillinen yritys kantamaan Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.


Lisätietoja


Richard Nordström, toimitusjohtaja ja perustaja, Helppy, richard@helppy.fi, 050 547 3340

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773


Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi


Helppy Oy on uudenlainen yksityinen kotipalvelu senioreille ja heidän läheisilleen. Helppyn tarjoaa luotettavaa apua kotiin aina samalta tutulta hoitajalta. Oman nimetyn hoitajan lisäksi seniori saa Helppyn kautta muita tärkeitä arkea täydentäviä apuja, kuten fysioterapiaa, jalkahoitoa, kotilääkäriä, muutostöitä ja apua byrokratiassa. www.helppy.fi

Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta.

Helppy madaltaa ikäihmisten kynnystä pyytää apua ja on heille tärkein kumppani arjessa

Apua aina samalta tutulta henkilöltä – juuri silloin kun tarvitset. Saatavilla koko Suomessa.

Jokainen meistä vanhenee ja jokainen meistä tulee tarvitsemaan apua. Apua pyydetään kuitenkin usein liian myöhään. Me Helppyllä muutamme tätä tarjoamalla apua ja hoivaa, jota halutaan vastaanottaa. Autamme jokaista kuin omaa läheistämme, huolehtien jokaisesta yksityiskohdasta. Meiltä myös omainen saa tarvitsemansa opastuksen ja tuen.

Meillä perheet kohdataan täydellä sydämellä, ilman kiirettä.

Rollaattori

”Oma äitini oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita ja olemme omaisten tukena.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy

Helppy on palvelu, joka uudistaa rohkeasti hoiva-alaa. Meiltä ikäihmiset saavat apua aina samalta henkilöltä, helpperiltä – juuri silloin kun on tarve. Tarjoamme kokonaisvaltaista apua ikäihmiselle sekä heidän omaisilleen. Meillä on jo satoja tyytyväisiä asiakkaita ja meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

 

Monesti ikäihmiset pyytävät ja heille hankitaan apua liian myöhään. Me haluamme muuttaa tätä.

Toimimme valtakunnallisesti.

Helppy Oy

Y-tunnus: 2910554-3

Yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme!

Seuraa meitä

info@helppy.fi

010 299 8 299

Sepänkatu 13

00150 Helsinki

  • instagram-logo_white
  • facebook-logo-button_white
  • linkedin-logo-button_white