Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Helppy Oy:lle

Etelä-Suomessa toimivalle Helppy Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.Helppy on henkilökohtainen kotipalvelu, jonka missiona on varmistaa jokaiselle seniorille oma tukihenkilö ja asiantuntevaa opastusta läheisille. Palvelu yhdistää seniorit paikallisiin, jotka haluavat auttaa heitä; luotettavaa apua kotiin saa aina samalta nimetyltä henkilöltä. Lisäksi Helppy tarjoaa maksutonta puhelinneuvontaa, opastusta ja järjestää Senioriklubia senioreiden tueksi. Yhtiö haluaa myös tukea paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen, eläkeläisyhdistysten ja seurakuntien tavoittavuutta senioreiden keskuudessa jakaen tietoa heidän järjestämistään aktiviteeteista. Suomenruotsalaisena kotipalveluna Helppy haluaa myös varmistaa, että ruotsinkieliset seniorit saavat apua omalla äidinkielellään.


Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.


– Helppyllä haluamme uudistaa kotihoitoalaa henkilökohtaisemmalla toimintamallilla. Vanhuspalveluiden kehittyessä tehokkuus edellä huolehtiva kontakti vähenee. Silloin oman luotettavan avustajan merkitys korostuu. Helppy ja meidän helpperit toimivat tärkeinä tukipilareina senioreille. Tuomme yhteen paikallisen yhteisön palveluita ja avuntarjoajia auttaen heitä tavoittamaan seniorien kodit. Meille seniorit ovat sydämenasia ja olemme ylpeitä Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saamisesta osoituksena yhteiskunnallisen hyvän tekemisestä, kuvaa toimitusjohtaja Richard Nordström Helppy kotipalvelusta.


– Helppy on hieno esimerkki uudella toimintamallilla toimivasta yrityksestä, jolle on tarvetta, ja joka tarjoaa vaihtoehtoja senioriväestölle. Helppyn toiminta täydentää yhteistyöllä kuntien kotihoidon tarjontaa ja on myös esimerkillinen yritys kantamaan Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.


Lisätietoja


Richard Nordström, toimitusjohtaja ja perustaja, Helppy, richard@helppy.fi, 050 547 3340

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773


Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi


Helppy Oy on uudenlainen yksityinen kotipalvelu senioreille ja heidän läheisilleen. Helppyn tarjoaa luotettavaa apua kotiin aina samalta tutulta hoitajalta. Oman nimetyn hoitajan lisäksi seniori saa Helppyn kautta muita tärkeitä arkea täydentäviä apuja, kuten fysioterapiaa, jalkahoitoa, kotilääkäriä, muutostöitä ja apua byrokratiassa. www.helppy.fi

Oletko huolestunut läheisestäsi, jolla on muistisairaus?

Me olemme Helppy, uudenlainen senioripalvelu. Meiltä seniori saa apua aina samalta nimetyltä henkilöltä, helpperiltä. 

Läheisen muistisairaus tuo arkeen huolia, joita ennen ei ole ollut. Me tiedämme, se on raskasta. Apua on kuitenkin tarjolla. 

Meiltä seniori saa apua arkeen aina samalta, tutulta henkilöltä, helpperiltä. Usein helpperistä tulee sekä seniorille että hänen omaisilleen arjen luottohenkilö. Helppyn avulla jo monet seniorit asuvat kotona pidempään, tukenaan oma tuttu avustaja.

Rollaattori

Ota 15 minuuttia ja laita iäkkään läheisesi asiat kuntoon

Lähes jokainen työssäkäyvä hoitaa jossain vaiheessa iäkkään vanhempansa asioita. Siksi loimme Omaisportaalin. Siellä järjestät läheisesi asiat kuntoon, täysin ilmaiseksi.

  • Selkokielistä opastusta

  • Tärkeimmät lomakkeet kootusti

  • Kodin turvakartoituslista

  • Alennuskoodit kumppaneiltamme

Tablet-mockups.png
Richard Nordström

”Perustin Helppyn, koska halusin parempaa tukea äidilleni. Hän oli ensimmäinen asiakkaamme, nyt autamme jo satoja senioreita.”

Richard Nordström

Perustaja, Helppy