Stöd åt närstående

Vi stöder närstående med att smidigt få grepp om helheten

Vi utgår från att vi hjälper er med allt som behövs - så som även vi hjälpt våra egna närmaste. Vi funderar ut den bästa lösningen för just er situation - kombinerande personlig hjälp, stödtjänster och hjälpmedel. Vi sköter pappersarbetet och organiseringen av allt till den utstrecking det går. Vi kan avlasta mycket av det ansvar som anhöriga måste bära. Vårt motto är att "vi stöder er som vår egen mamma".

Ni kan alltid slå oss en signal, när ni funderar på lösningar till era närmastes vardagssysslor eller brottas med byråkratin. 

Effektivt tag om vardagen som 1, 2, 3

Serviceplanen är i praktiken en plan på hur vardagen organiseras: vad klarar senioren själv, var hjälper närstående och hur kan helppy bäst stöda

Byråkrati finns det alltid i början en del att ordna (FPA, magistratet, apoteket, stödtjänster). Med det hjälper vi med "nyckelfärdigt"-principen (helppyByråkratistöd)

Hemmets organisering stöder seniorens förutsättningar att klara sig självständigt hemma. För det har vi utvecklat helppyHemgransknigen

Hjälpmedel och stödtjänster samt lämpliga egenvårdsartiklar underlättar många vardagens sysslor märkvärt, och vi stöder i kartläggning och anskaffning av dessa

Vi namnger en personlig helppare som blir er familjs höger hand. Vårt motto är "vi stöder er som vår egen mamma"; vi har inte begränsande uppgiftslistor

Be oss på gratis hembesök eller besök oss!

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Omfattande hemtjänst åt seniorer och deras nära anhöriga.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

  • instagram-logo_white
  • facebook-logo-button_white
  • linkedin-logo-button_white