Närståendevårdarens stöd

Den värdefullaste vårdaren måste också få vila

Närståendevårdare gör ett ovärdeligt jobb. För att även de skall orka, är det viktigt att avlasta en del av dagliga uppgifterna och ge fritid. Alla behöver en vilostund.

 

Vi kommer och håller sällskap åt er närmaste, då närståendevårdaren får en förtjänad vilostund att träffa vänner, syssla med sina hobbyn eller sköta egna ärenden på stan.

Eget hem är ett kärt ställe, och vardagen ser annorlunda ut för varje individ. Vi planerar alltid närståendevårdarens ledigheter och andra stöd personligt åt varje person. Om man tycker om promenader, kulturbesök eller matlagning, kan man fylla dagen med just den aktivitet som ger största glädjen.

Oftast på närståendevårdares ledigheter:

  • Går vi ut på promenader

  • Diskuterar vi och läser tidningen tillsammans

  • Spelar kort eller löser korsord 

  • Lagar och äter mat tillsammans

  • Eller pysslar med hemmets olika sysslor tillsammans

 

Största delen av närståendevårdare som vi stöder får servicesedlar från Helsingfors stad för det. Regelbundna vilodagar stöder att närståendevårdare orkar - och det lönar sig definitivt att använda de servicesedlar man blivit beviljad. Godkända närståendevårdare får åtminstone två vilodagar i månaden. Ifall staden har beviljat servicesedel för närståendevårdarens ledigheter, är självriskandelen som klienten måste själv betala högst 11,40€ per gång.

Utöver vilodagarna använder stor del av närståendevårdare även hemsjukvårdstjänster då den andras funktionsförmåga är nedsatt. Då stöds närståendevårdaren av en sakkunnig helppare med de mer krävande vårduppgifterna. I och med helppares hjälp med de mera krävande vårduppgifterna kan parets sällskapstid vara mera likt det det var innan den nedsatta funktionen.

Vi stöder med just det som ni behöver. Vi kan hjälpa med duschandet, hemsjukvård, städning, matlagning eller andra ärenden.

Beställ närståendevårdarens stöd

Oftast betalas närståendevårdarens ledighet med servicesedel beviljad av Helsingfors stad, då klienten betalar enbart självriskandelen (11,40€). Vi stöder även närståendevårdare med ledigheter utöver servicesedeln, på veckoslut och även på nätterna, då vårt timpris är 38€/h (eller 19€/h efter hushållsavdraget).

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Omfattande hemtjänst åt seniorer och deras nära anhöriga.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

  • instagram-logo_white
  • facebook-logo-button_white
  • linkedin-logo-button_white