Tilläggsservice

Vi stöder självständigt boende

Button_stretching.png

Fysioterapi

Button_foot.png

Fotvård

Button_walker.png

Hjälpmedel & förändringsarbeten

Button_checklist.png

Byråkratistöd

Fysioterapi och massage

Förstärk funktionsförmågan och lindra smärta

Fysioterapi främjar funktionsförmåga, rörlighet och självständigt levande.

Fysioterapi utfört i eget hem har många fördelar. Fysioterapeuten kan planera terapin för att stöda rörlighet och självständighet i hemmiljön. Samtidigt ser man snabbt ifall vissa möbler eller utrymmen orsakar svårigheter och fysioterapeuten kan även föreslå hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Våra fysioterapeuter gör i början en individuell och helhetsmässig kartläggning av seniorens fysioterapibehov varefter en personlig vårdplan med instruktioner görs.

Fysioterapin kan innehålla:

 • handledning och rådgivning

 • terapeuttisk övning

 • manuell terapi

 • massage

 • testande av fysisk funktionsförmåga

 • rehabilitering efter operationer

Vi kartlägger även behovet av hjälpmedel och stöder med deras anskaffning. Många hjälpmedel kan lånas gratis från stadens hjälmedelsservice i Dal.

 
Johanna_circle-2.jpg

Johanna Landtman

Fysioterapeut

Johanna är en registrerad fysioterapeut (Valvira).

Ulrikasborgbon Johanna utexaminerades som fysioterapeut 2006 och har efter det även utbildat sig till magister i idrottsvetenskap, psykosynteescoach och på sistone även till personal trainer. För tillfället håller hon på att specialisera sig även till OMT-terapeut.

Johanna är en glad, pratsam och varmhjärtad tvåbarns mamma. Hon vill hjälpa just dig - och hon lyssnar och bemöter dig som en god vän. Som grund använder hos sin starka sakkunnighet och erfarenhet. Johanna jobbar även på Fysios i Kampen.

Robert_circle.jpg

Robert Westerholm-Siggberg

Fysioterapeut

Robert är en registrerad fysioterapeut (Valvira).

Drumsöbon Robert är en av Finlands erfarnaste hemfysioterapeuter. Han har gjort hembesök åt seniorer i över tio år och var med och startade Doctagons fysioterapiverksamhet i tiderna.

Robert erbjuder även akupunktur och massage för lindradet av muskelsmärtor.

Fotvård

Medicinsk fotvård till hemmet

 Speciellt på äldre dagar börjar fotproblem ofta försämra hälsan och funktionsförmågan. 

 

Fotvården förhindrar bildandet av många olika fotsjukdomar, upptäcker besvärande fotproblem och sköter om redan bildade skador. Fotvården sköter även sjukdomsrelaterade fotproblem så som orsakade av diabetes, reumatism eller psoriasis. Fotvården är speciellt viktig åt diabetiker i och med försämrad blodcirkulation och känsla i benen. 

 

Hos oss görs all krävande fotvård av hälsovårdsutbildade - registrerade fotterapeuter. Alla är registrerade i hälsovårdsregistret (Valvira). Det är annat än många kosmetiska fotvårdar, där fotvårdaren inte har en hälsovårdsutbildning.

När till fotterapi? 

 • Fotvärk

 • Hyförändringar i benet

 • Nagelförändringar

 • Fotens positionsförändringar

 • Fotens funktionsnedsättning

 • Påbörjade problem med nedre extremiteterna

 • Speicalgrupper t.ex. ledgångsreumatism, diabetes, hyproblem

Fotvården innehåller:

 • Naglarnas klippande och förtunnande

 • Vård av problemnaglar

 • Vård av förhårdnader, liktorn och sprickor

 • Fotmassage och smörjning av fötter med kräm

 
Maarit_circle.jpg

Maarit Sjöman

Jalkaterapeutti

Maarit är en registrerad fotterapeut (Valvira), som är specialiserad i fotvård för diabetes- och reumatismpatienter.

 

Maarit är vädligt erfaren inom vården av fotsår hos diabetiker, klinisk fotterapi, avlastningsterapi och förebyggande fotterapi.

Maarit har erfarenhet som fotterapeut från både den offentliga specialsjukvården och den privata sektorn. Inom fotvårdsfältet har hon även varit en inspirerande föreläsare, författare till artiklar och ivrig utbildare.

Elsa_circle.jpg

Elsa Kiramo

Jalkaterapeutti

Elsa är en registrerad fotterapeut (Valvira), som har jobbat på BodyLife i Ulrikasborg och på diabetesstationen i sydvästra Finland. Elsa är en glad och social fotterapeut som många av våra kunder har rekommenderat åt sina vänner.

Som fotterapeut hjälper hon med allt från förebyggande vård till vårdande av fotsjukdomar. Hon ger gärna även råd om lämpliga skor och hemövningar för att stöda fotvården.

Byråkratistöd

Få snabbt grepp om allt som bör organiseras

Vi hjälper er ta effektivt hand om byråkratin och allt som bör ordnas. Själv har vi kravlat igenom byråkratidjungeln otaliga gånger och kan vara er erfarna guide. I många ärenden kan vi sköta saken helt till slut på era vägnar med en fullmakt eller annat godkännande - i andra fall kan vi vara er sakkunniga höger hand. Så långt det går gör vi det med 'nycklarna i handen'-principen.

En stor del av pappersarbetet måste bara göras en gång för att det skall vara i kraft resten av livet (t.ex. vårdviljor, intressebevakandefullmakter). I många andra fall räcker en liten uppdatering eller påskyndas ärendet avsevärt ifall man gjort pappersjobben en gång och datat finns i systemen (t.ex. FPAs stöd, OmaKanta).

 

Byråkratistödet innehåller:

 • FPAs ’vårdbidrag för pensionstagare’ ansökans ifyllnad

 • Beskattningens hushållsavdragets ifyllda

 • Apotekets stamkundstjänstens och Kanta-samtyckets öppnande som ger möjlighet till effektiv läkemedelsvård, förnyande av recept och uppdatering av läkemedelslistor

 • Genomgång av läkemedelslistan av vår sjukskötare och korrigeringarna uppdaterade till Kanta-systemet (obs.: er egen läkare ordinerar medicineringen)

 • Vårdviljans genomgång och vittnande (behövs två vittnen)

 • Intressebevakandefullmaktens genomgång och vittnande (behövs två vittnen)

 • Måltids- och butiktjänsternas organiserande (antingen stadens ordnade stödtjänst eller privata alternativ)

 • Ni får även alla de vanligaste formulär som kan behövs rakt från oss och hjälp i ifyllandet av dem (t.ex. hälsostationens fullmakter, samtycke för användning av elektronisk ärendehantering)

Som tilläggstjänst kan vi komma med som stöd till stadens socialarbetares hembesök. Då kan vi tillsammans smidigt planera helheten av allt stöd som behövs hem och till en stor del få en bedömning på vad staden erbjuder i form av servicesedlar. I många fall kan den bästa lösningen vara en kombination av privat hemvård (helppy) och stadens tjänster/stödtjänster - "best of both worlds". Ifall ni får servicesedlar från staden baserat på deras socialhandledares bedömning, kan ni använda dem för att betala för våra tjänster.

 

Hjälpmedelstöd

Gör hemmet tryggare för självständigt boende

Alla vill vi klara oss självständigt så länge som möjligt och våra egna krafter är vår största tillgång - därför lönar det sig att satsa på hemmet. I en bekant, redig och klar omgivning är det lätt att klara sig. Ofta kan man med en del små förändringar omvandla hemmet till lika tryggt och funktionsvänligt som en bostad i ett seniorhus. 

 

Genom att röja hemmet, organisera rummen för dagliga aktiviteterna, genomföra något litet förändringsarbete samt planera lämpäliga hjälpmedel och stödtjänster kan seniorens vardagssysslor underlättas markant. Ifall minnet har börjat försvagas, kan tidigt påbörjade förändringar och rutiner stöda kognitionen långt ut på äldre dagar. 

Hjälpmedelbehov kartläggs även under hemgranskningen. Vi ger råd om lämpliga hjälpmedel, rekommendationer av modeller och stöd med användningen.

 • Vanliga små hjälpmedel kan ni köpa rakt från Hemgranskningsväskan

 • Stadens hjälpmedelservice kan en del hjälpmedel lånas från gratis och vi kan organisera hämtade av dem hem (tilläggstjänst +25€/leverans)

 • Större installerade hjälpmedel kan vi gå råd om och hänvisa er till de leverantörer vi rekommenderar - vi kan hjälpa med beställningen och logistiken

 

Förändringsarbeten som kan behövas kartläggs på samma gång och ifall ni vill kan ni utnyttja våra konkurrensutsatta förmåner hos K-Rauta Gräsviken, där ni får många trygghetsprodukter installerade till 20-40% nedsatt pris. Be efter vår gemensamma produktkatalog med K-Rauta. Vanligaste förändringsarbeten är bortagning av trösklar och installerande av stödhandtag och fasta duschstolar i badrummet. Tryggheten förstärks ofta även med spisvakter och rörelsefria vattenkranar/dusch som stänger av automatiskt.

 

Beställ tilläggstjänster

Fysioterapi

Fysioterapi (60min): 95€ 

 • Vi rekommenderar åt varje ny kund ett 60min första besök, då fysioterapeuten kartlägger fysioterapibehovet och skapar en personlig fysioterapiplan

 

Fysioterapi (45min): 80€ 

 • Kortare fysioterapitimmar eller

 • Bara akupunktur

 

Fysioterapi tilläggsarbete (15min): 15€ 

 • Förlängda timmar

 • Leverans av hjälpmedel

Fotvård

Fotterapi (60min): 95€ 

Tilläggstid (15min): 15€ 

Byråkratistöd

Ifyllandet av ansökningar: 75€ 

Vittnande: 75€/person

Hjälpmedel och förändringsarbeten

Hämtande av hjälpmedel: 75€ 

Monterande av hjälpmedel: 75€ 

Förändringsarbeten: be om kartläggning

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras närstående.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white