Närståendevårdarens stöd

Den värdefullaste vårdaren måste också få vila

Be om en efraren vårdare som stöd i vardagen eller åt din närstående. Våra erfarna vårdare ger trygghet till vården och avlastar anhörigas ansvar i sina närståendes vård - och det blir mera tid för 'kvalitetstid'.

Våra vårdare är till största delen väldigt erfarna - och många har över tio års erfarenhet av att vårda seniorer inom hemvården eller på seniorhem. Hos oss får senioren alltid en namngiven egenvårdare.

Vanliga uppgifter:

 • Medicinernas dosering och kontrolerat tagande

 • Morgon- och kvällssysslor

 • Påklädning

 • Persolig hygien (tandtvätt, rakande, toalettbesök etc.)

 • Dusch- och bastuhjälp

 • Patientlyft

 • Sängens bäddande och rengöring (ifall inkontinens)

 • Stöd med hjälpmedel och användning av egenvårdsartiklar (t.ex. blöjor)

Vi gör även ofta samarbete med stadens hemtjänst. Till exempel: Helppy sköter längre morgonbesöken, då den bekanta helpparen kan hjälpa med de mera personliga och intima uppgifterna; stadens hemvård går sedan på korta hembesök på kvällen och helgar då de inte har lika stor skillnad ifall vårdaren varierar.

Beställ närståendevårdarens stöd

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras nära anhöriga.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white