Byråkratistöd

Få snabbt grepp om allt som bör organiseras

Vi hjälper er ta effektivt hand om byråkratin och allt som bör ordnas. Själv har vi kravlat igenom byråkratidjungeln otaliga gånger och kan vara er erfarna guide. I många ärenden kan vi sköta saken helt till slut på era vägnar med en fullmakt eller annat godkännande - i andra fall kan vi vara er sakkunniga höger hand. Så långt det går gör vi det med 'nycklarna i handen'-principen.

En stor del av pappersarbetet måste bara göras en gång för att det skall vara i kraft resten av livet (t.ex. vårdviljor, intressebevakandefullmakter). I många andra fall räcker en liten uppdatering eller påskyndas ärendet avsevärt ifall man gjort pappersjobben en gång och datat finns i systemen (t.ex. FPAs stöd, OmaKanta).

 

Byråkratistödet innehåller:

 • FPAs ’vårdbidrag för pensionstagare’ ansökans ifyllnad

 • Beskattningens hushållsavdragets ifyllda

 • Apotekets stamkundstjänstens och Kanta-samtyckets öppnande som ger möjlighet till effektiv läkemedelsvård, förnyande av recept och uppdatering av läkemedelslistor

 • Genomgång av läkemedelslistan av vår sjukskötare och korrigeringarna uppdaterade till Kanta-systemet (obs.: er egen läkare ordinerar medicineringen)

 • Vårdviljans genomgång och vittnande (behövs två vittnen)

 • Intressebevakandefullmaktens genomgång och vittnande (behövs två vittnen)

 • Måltids- och butiktjänsternas organiserande (antingen stadens ordnade stödtjänst eller privata alternativ)

 • Ni får även alla de vanligaste formulär som kan behövs rakt från oss och hjälp i ifyllandet av dem (t.ex. hälsostationens fullmakter, samtycke för användning av elektronisk ärendehantering)

Som tilläggstjänst kan vi komma med som stöd till stadens socialarbetares hembesök. Då kan vi tillsammans smidigt planera helheten av allt stöd som behövs hem och till en stor del få en bedömning på vad staden erbjuder i form av servicesedlar. I många fall kan den bästa lösningen vara en kombination av privat hemvård (helppy) och stadens tjänster/stödtjänster - "best of both worlds". Ifall ni får servicesedlar från staden baserat på deras socialhandledares bedömning, kan ni använda dem för att betala för våra tjänster.

Beställ Byråkratistöd

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Medicinvård

Smidigare och tryggare via oss

Med apotekets stamkundsskap och en fullmakt åt oss kan vi effektivt:

 • Hämta och dosera läkemedlen 

 • Förnya recept ordinerade av hälsostationen (med Kanta-samtycke)

 • Ta ut läkemedelslistor rakt från apoteket och göra korrigeringar, ifall det behövs

 • Ta maskinell dosdispensering i bruk, ifall det skulle behövas

Personlig hemtjänst åt seniorer och deras nära anhöriga.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white