helppyByråkratistöd

Få snabbt grepp om allt som bör organiseras

Vi hjälper er ta effektivt hand om byråkratin och allt som bör ordnas. Själv har vi kravlat igenom byråkratidjungeln otaliga gånger och kan vara er erfarna guide. I många ärenden kan vi sköta saken helt till slut på era vägnar med en fullmakt eller annat godkännande - i andra fall kan vi vara er sakkunniga höger hand. Så långt det går gör vi det med 'nycklarna i handen'-principen.

En stor del av pappersarbetet måste bara göras en gång för att det skall vara i kraft resten av livet (t.ex. vårdviljor, intressebevakandefullmakter). I många andra fall räcker en liten uppdatering eller påskyndas ärendet avsevärt ifall man gjort pappersjobben en gång och datat finns i systemen (t.ex. FPAs stöd, OmaKanta).

 

helppyByråkratistödet innehåller:

 • FPAs ’vårdbidrag för pensionstagare’ ansökans ifyllnad

 • Beskattningens hushållsavdragets ifyllda

 • Apotekets stamkundstjänstens och Kanta-samtyckets öppnande som ger möjlighet till effektiv läkemedelsvård, förnyande av recept och uppdatering av läkemedelslistor

 • Genomgång av läkemedelslistan av vår sjukskötare och korrigeringarna uppdaterade till Kanta-systemet (obs.: er egen läkare ordinerar medicineringen)

 • Vårdviljans genomgång och vittnande (behövs två vittnen)

 • Intressebevakandefullmaktens genomgång och vittnande (behövs två vittnen)

 • Måltids- och butiktjänsternas organiserande (antingen stadens ordnade stödtjänst eller privata alternativ)

 • Ni får även alla de vanligaste formulär som kan behövs rakt från oss och hjälp i ifyllandet av dem (t.ex. hälsostationens fullmakter, samtycke för användning av elektronisk ärendehantering)

Som tilläggstjänst kan vi komma med som stöd till stadens socialarbetares hembesök. Då kan vi tillsammans smidigt planera helheten av allt stöd som behövs hem och till en stor del få en bedömning på vad staden erbjuder i form av servicesedlar. I många fall kan den bästa lösningen vara en kombination av privat hemvård (helppy) och stadens tjänster/stödtjänster - "best of both worlds". Ifall ni får servicesedlar från staden baserat på deras socialhandledares bedömning, kan ni använda dem för att betala för våra tjänster.

Ansökandet av stödpengar och bidrag

Vi stöder med ansökningar och vad ni är berättigade till

Vi hjälper er ansöka om alla de stöd och bidrag ni är berättigade till. Vi stöder även er med att förstå när det lönar sig att använda ett stöd istället för ett annat som kan bero på inkomstnivån (t.ex. servicesedel istället för hushållsavdrag; eller närståendevårdarens stöd istället för servicesedel).

Dessa kan innehålla bl.a.:

 • Beskattningens hushållsavdrag

 • FPAs vårdbidrag för pensionstagare

 • Stadens servicesedel

 • Stadens närståendevårdarens stöd

 • Många andra stöd

Mera information på vår (finskspråkiga) sida tukirahoista ja etuuksista. Fråga även efter vårt svenskspråkiga tipspaket på svenska i pdf eller pappersform!

Beställ helppyByråkratistöd

Skicka e-post:

info@helppy.fi

Besök:

Smedsgatan 13 

00150 Helsingfors

Medicinvård

Smidigare och tryggare via oss

Med apotekets stamkundsskap och en fullmakt åt oss kan vi effektivt:

 • Hämta och dosera läkemedlen 

 • Förnya recept ordinerade av hälsostationen (med Kanta-samtycke)

 • Ta ut läkemedelslistor rakt från apoteket och göra korrigeringar, ifall det behövs

 • Ta maskinell dosdispensering i bruk, ifall det skulle behövas

Omfattande hemtjänst åt seniorer och deras nära anhöriga.

Helppy Oy

FO-nummer: 2910554-3

www.helppy.fi

info@helppy.fi

+358 50 547 3340

Smedsgatan 13

00150 Helsingfors

 • instagram-logo_white
 • facebook-logo-button_white
 • linkedin-logo-button_white